På sistone har det ofta sagts att vi måste lita på experterna. Våra ministrar betonar ständigt att regeringen lyssnar på expertmyndigheter. Folkhälsomyndighetens rekommendationer väger tungt. Gott så, men det politiska ansvaret ska våra folkvalda ha.

Johan Hinnfors, statsvetarprofessor vid Göteborgs universitet, påminner i ett debattinlägg om att det inte är experter som ska styra i en demokrati (SvD, 23/3). Han tycker sig se en "naiv övertro" på att experter kan ta över och styra. Hinnfors har rätt i att experter dessutom kan ha olika åsikter, och att politiska avväganden berör flera olika områden. Politiken ska se helheten.

Men det kanske viktigaste argumentet för att politiken inte ska hamna i skymundan är att folkvalda, till skillnad mot experter, ställs inför ansvarsutkrävande. 

 

Idén att vi i högre utsträckning borde låta experter styra är dock inte ny. Den amerikanske filosofen Jason Brennan, professor vid Georgetown University, argumenterar för det i boken ”Against democracy”. På svenska gavs den ut med den nedtonade titeln "Efter demokratin" (Timbro förlag). 

Brennan beklagar sig över att okunniga väljare röstar fram inkompetenta populister. Vad den liberala filosofen John Stuart Mill trodde för över 150 år sedan - att politik skulle göra oss smarta och samhällsintresserade - stämmer inte så här med facit i hand, hävdar Brennan. 

Nog är vi många som någon gång har suckat över ett valresultat. Att en del amerikaner suckar åt sin president är inte ett dugg svårt att förstå. 

Men Brennan ser "lösningar" som att låta medborgare göra tester för att visa om de är kompetenta nog för att få rösta. Alternativet, som han ser det, vore en kombination av allmän rösträtt och ett epistokratiskt råd - "kompetenta experter" - med vetorätt.

 

I teorin kan det låta praktiskt med "expertstyre". Men i praktiken fungerar länder med långtgående demokratiska fri- och rättigheter så mycket bättre än länder som naggar dessa i kanterna. Det är inte heller så att populism - för att inte tala om okunskap och konspirationsteorier - inte skulle förekomma i länder med begränsad demokrati. 

Folkstyre är sällan perfekt, men det är bättre än alternativen. Och demokrati innebär som sagt också att kunna utkräva politiskt ansvar. 

Experter har förstås en given plats i den pågående coronakrisen och även annars. Men det är politiken som måste göra etiska, sociala och ekonomiska avväganden. Det ansvaret kan inte delegeras. Vi har våra folkvalda av en anledning.