Därför är Uppsala värd för krisövningen

I höst sker Sverige hittills största övning i att hantera en kärnkraftskris. I Uppsala.

16 april 2019 17:10

Var sjätte år är Uppsala värdlän för en kärnkraftövning. Detta för att det finns tre kärnkraftslän i Sverige: Uppsala, Kalmar och Hallands län och för att en kärnkraftsövning ska ske vartannat år. Senast Uppsala höll i en sådan övning var alltså 2013. Och i höst är det därför dags igen. Skillnaderna mot tidigare övningar är att den i år kommer vara landets hittills största civila samverkansövning i att hantera en kärnteknisk olycka.

Övningen, som heter Havsörnen, kommer bestå av fyra olika delövningar och pågår från 16 oktober till 3 december.

– Övningen kommer att utgå från gråzonsproblematik, vilket innebär att vi utgår från att Sverige ligger i konflikt, säger Jan Stangebye, övningsledare, under presskonferensen för Havsörnen 2019.

Havsörnen 2019 kommer innefatta så mycket som 75 aktörer. Utöver länsstyrelsen och de åtta kommunerna i Uppsala län kommer bland andra Forsmarks kraftgrupp, brandkår och polis att delta. I en av delövningarna, som sker i fält, deltar alla fem nordiska länder. Det är första gången samtiga nordiska länder gemensamt övar tillsammans för en eventuell kärnkraftverkolycka. Dessutom kommer FN:s internationella atomenenergiorgan medverka som en internationell observatör.

Även om övningen är inriktad på att hantera just en kärnkraftverkolycka hoppas aktörerna att de kan komma att visa hur de skulle kunna hantera också andra kriser.

– I somras var vi tvungna att snabbt hantera stora skogsbränder och nyligen brann det i Notre-Dame. Vi behöver alla, från enskilda individer till stora myndigheter, öva på att hantera kriser. En kärnkraftolycka skulle såklart vara mycket utmanande och det är viktigt att vi vågar misslyckas, säger Johan von Knorring, länsråd och tillförordnande försvarsdirektör.

Trots den stora omfattningen på övningen, 1 600 personer beräknas delta, är personal inte något som oroar aktörerna.

– Hela meningen med övningen är ju att vi ska kunna hantera detta om det händer på riktigt, och då kan vi inte ta in mer personal, så vi kommer utgå från den personal som annars är i tjänst, säger Cecilia Irefalk, pressansvarig på länsstyrelsen.

En given aktör är såklart Forsmarks kärnkraftverk själva.

Många är nog oroliga för just kärkraftsdelen. Finns det någon risk att övningen skulle kunna innebära någon fara?

– Vi kommer såklart vara involverade i övningen. Och vi kommer vara verklighetstrogna, men övningen kommer ligga separerad från driften så det behöver man inte oroa sig för, säger Niclas Metzén, säkerhetschef vid Forsmarks kärnkraftverk.

Inte heller i övrigt beräknas övningen påverka allmänheten. Eventuellt kommer dock invånarna i Östhammars kommun att märka av de delar av övningen som innefattar simuleringsövningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!