Nya förutsättningar för boendet väntar

Husägare och innehavare av bostadsrätter kan göra sig beredda på förändringar av boendeskatterna de närmaste åren. En kommande skattereform ligger fast enligt januariavtalet, uppger bostadsminister Per Bolund (MP).

Den kommande skattereformen kommer att innebära ändrade förutsättningar för hushållen, säger bostadsminister Per Bolund (MP)

Den kommande skattereformen kommer att innebära ändrade förutsättningar för hushållen, säger bostadsminister Per Bolund (MP)

Foto: Sven-Olof Ahlgren

Bostad2019-12-05 09:01

I dag tillåts ett avdrag på 30 procent av räntekostnaderna på bland annat bostadslån. Ett lån på en miljon kronor till två procents ränta innebär 6 000 kronor per år i skattereduktion, så en minskning av ränteavdragen kan innebära stora summor för de med stora lån.

– Jag tror att alla hushåll behöver ta höjd för att det kan komma förändringar för till exempel ränteavdragen framöver, sade Per Bolund (MP) till tidningen när han nyligen besökte Uppsala.

– Vi har sagt att vi ska göra en större skatteöversyn och där kommer vi att fokusera på att få en bättre fungerande bostadsmarknad, men också på att minska riskerna med hushållens skuldsättning. Boendeskatterna i olika delar kommer att ses över. Ränteavdragen är en del av det, men även till exempel fastighetsavgiften och flyttavgifter som man tar ut i dag. Vi kommer att titta ganska brett men det är tydligt att det blir fler och fler partier som ser att ränteavdragen kanske inte fyller samma funktion i dag som de gjort historiskt. 

När kan det bli aktuellt?

– Ska vi göra förändringar av skatteavdragen måste vi göra andra förändringar i skattesystemet samtidigt. Vi har inga ambitioner att vi ska höja skattenivån på bostadsmarknaden generellt. En eventuell nedtrappning av ränteavdrag måste ske stegvis och i försiktiga steg. Det kommer inte bli några radikala förändringar från år till år, säger Per Bolund.

Kraven på amortering och kontantinsats har kritiserats för att skapa inlåsningseffekter på bostadsmarknaden?

– Tittar man på rörligheten i termer av försäljningar och köp på marknaden så är det tvärtom. Nu ser vi en högre aktivitet. Det är flera affärer som görs än tidigare. Så det har inte hämmat rörligheten generellt sett.

– Sedan får vi vara medvetna om att det fortfarande är en stor utmaning, inte minst för unga att komma in på bostadsmarknaden och det finns även hushåll som har en svagare ekonomisk situation som har det svårt på dagens bostadsmarknad och få ett boende som passar. Där måste vi fundera över hur vi kan öppna nya vägar för dem.

Och vad kan det vara?
– Jag tror att vi måste titta på flera olika vägar för att få en bättre bostadsmarknad. Men det är tydligt att vi inte bara kan låta marknaden avgöra på egen hand.

Per Bolunds anförande under Business Arena i Uppsala i slutet av november drog stor publik.
Per Bolunds anförande under Business Arena i Uppsala i slutet av november drog stor publik.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!