Den anbudsgivare som lagt budet 400 000 kronor på fastigheten med utgångspris 785 000 kronor och som senare såldes för 930 000 kronor anmälde mäklaren till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Anbudsgivaren ansåg att han därigenom inte fått möjlighet att delta i det fortsatta anbudsförfarandet.

FMI gick på mannens linje och tilldelade mäklaren en varning eftersom han inte upprättat en fullständig anbudsförteckningen. Att 400 000 i sammanhanget kunde uppfattas som ett skambud ändrade inte FMI:s bedömning.

Mäklaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet. Nästa instans blev kammarrätten, som mildrade varningen till en erinran. Det beslutet uppskattades inte av FMI, som överklagade till HFD. Där väljer man nu att gå på FMI:s linje, vilket för mäklarens del innebär att hen alltså tilldelas en varning och inte en erinran.