Kärnvapenavtalet måste undertecknas av Sverige

Världsläget är allvarligt och hotet om kärnvapenkrig reellt, skriver Kåre Axell med flera.

Hotet om kärnvapenkrig lever och vi måste göra vårt yttersta för att stoppa det, menar artikelförfattarna.

Hotet om kärnvapenkrig lever och vi måste göra vårt yttersta för att stoppa det, menar artikelförfattarna.

Foto: Senior Airman Hanah Abercormbie

Debatt2020-11-24 02:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Avtalet om ett globalt förbud mot kärnvapen har nyligen undertecknats och ratificerats av 50 länder och ska därmed träda i kraft den 22 januari 2021. Avtalet kallas Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) och antogs av FN:s generalförsamling den 7 juli 2017.  

Sverige röstade för TPNW men har inte undertecknat eller ratificerat avtalet. Varför? Det finns åtta skäl för att Sveriges snarast ska ansluta sig till avtalet genom att regeringen undertecknar och riksdagen ratificerar det.

1. Domedagsklockan, som sedan 1947 pryder omslaget på Bulletin of the Atomic Scientists, visar symboliskt hur nära kärnvapenkrig vi anses vara. I år ställdes klockan in på 100 sekunder före midnatt, det mest kritiska läget i historien.  

2. Världsläget är allvarligt. År 2019 lämnade USA och Ryssland INF-avtalet som förbjöd medeldistansmissiler och USA sade upp avtalet som förbjuder Iran att bygga kärnvapen. Nya START-avtalet om begränsning av kärnvapen löper ut 2021. Då kommer inget hindra Ryssland och USA från att kapprusta igen.  

3. Världen har hittills haft tur, men turen tar förr eller senare alltid slut. Stormakterna har flera gånger drabbats av falsklarm och ibland varit mycket nära att utlösa ett kärnvapenkrig av misstag.  

4. Svenska folket vill att Sverige undertecknar förbudet mot kärnvapen. Mellan 2016 och 2019 har det funnits en stabil och stor majoritet för att Sverige ska underteckna TPNW bland alla 8 riksdagspartiers väljare (73 – 98 procent, enligt Sifo).

5. Stormakterna har ofta följt avtal även om de inte undertecknat dem, till exempel förbudet mot personminor och klustervapen. Ett steg för nedrustning av kärnvapen är att stigmatisera dem så att de blir lika skamliga som personminor, klustervapen och kemiska vapen.    

6. Den svenska utredningen kring Sveriges eventuella anslutning var obalanserad. Röda Korset och Svenska läkare mot kärnvapen har listat mängder av felaktigheter i utredningen. Svensk säkerhetspolitik ska inte grundas på en vinklad enmansutredning.  

7. ”Kärnvapenparaply” finns inte. De bästa antimissilvapnen från USA, Ryssland eller Israel kan under ideala förhållanden skjuta ned bombflygplan och kryssningsmissiler men inte land- eller ubåtsbaserade ballistiska missiler som utgör ryggraden i kärnvapenstyrkorna.

8. USA kommer sannolikt att acceptera om Sverige skriver under och ratificerar TPNW. Irland, Nya Zeeland och Österrike har anslutit sig till TPNW men har veterligt inte straffats av USA för det. Det finns inget att vinna för USA eller NATO på att straffa Sverige.  

Vår slutsats är att inget hindrar att Sverige ansluter sig till TPNW. Världen har ett val: antingen utrotar vi kärnvapnen eller så utrotar de oss. Det är bråttom, och det är allvar.

Undertecknarna är medlemmar i Vetenskapliga rådet vid Svenska Läkare mot Kärnvapen som är ansluten till International Physicians for the Prevention of Nuclear War.