Före detta Arlandapolis dömd för dataintrång

En polis, som tjänstgjort vid polismyndigheten i både Arlanda och Luleå, döms för dataintrång. Han förlorar sannolikt sitt arbete.

Luleå tingsrätt tycker att han, som erfaren polis som dessutom haft chefsbefattningar, borde veta bättre.

Luleå tingsrätt tycker att han, som erfaren polis som dessutom haft chefsbefattningar, borde veta bättre.

Foto: Jeanina Santiago/Arkivbild

Arlanda2019-12-03 07:00

Polisen har gjort personslagningar i polisregistret vid flera tillfällen. Det rör sig om slagningar på fem kvinnor och två män mellan 2015 och 2017. Flera av dessa personer är närstående till den berörda polisen, bland annat hans egen sambo och sambons ex. 

Han förklarade att han blivit ombedd att göra slagningarna av sambon och att han inte vetat om att man inte får använda registret för att göra slagningar på närstående.  Men Luleå tingsrätt tycker att han, som erfaren polis som dessutom haft chefsbefattningar, borde veta bättre.

Med tanke på att han sannolikt kommer att förlora sitt arbete på grund av domen bestämdes påföljden till 50 dagars dagsböter. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!