De städar Arlanda - dag som natt

Större delen av städningen på flygplatsen sköts numera av personal från Samhall.

Emine Arslan och Alexander Nordberg leder team och städar på yttre och inre området på Arlanda. Det är mycket säkerhetstänk när man jobbar på en flygplats, säger de.

Emine Arslan och Alexander Nordberg leder team och städar på yttre och inre området på Arlanda. Det är mycket säkerhetstänk när man jobbar på en flygplats, säger de.

Foto: Maria Lindblom

Arlanda2019-11-04 11:00

Hela 400 Samhallanställda arbetar i dag på Arlanda. Städteamen är bemannade dygnet runt, alla årets dagar. Kanske märks de inte så mycket för resenärerna, men utan städpersonalen skulle det bli kaos här. 

– Ja, det skulle det nog bli. Exempelvis så görs det på vissa toaletter upp till 3 300 besök per dygn, säger Theres Oppagård, distriktschef för Samhall i Uppsala, där Arlanda ingår.

I september fick de förlängt kontrakt med Swedavia om att städa i stort sett alla ytor på Arlanda, förutom vissa restaurang- och butikslokaler.

– Området är mycket stort. Det man kanske inte tänker på är att även flygledartornet, flygplatsens brandstation, bodar och stora kontorsytor ska städas. Det är spännande arbetsplatser som våra anställda får inblick i, säger områdescheferna Reed Alveheim och Thomas Lönnerö.

Alla Samhalls anställda kommer hit via arbetsförmedlingen. För att få arbeta på flygplatsen så måste även de som arbetar på Samhall kontrolleras och lämna registerutdrag från polisen.

Klarar ni att hålla hela Arlanda rent?

– Ja, vi började här redan 2015, men då städade vi halva Arlanda, nu har vi hela uppdraget, säger Thomas Lönnerö.

Han hävdar att de flesta människor, trots olika problem eller funktionsvariationer, klarar att städa om bara arbetstakten eller arbetsuppgifterna anpassas efter varje person.

– Det går att hitta arbetsuppgifter till alla, men det är ett pusslande. Är det någon som har ont i ett ben så kan den kanske vika mikrodukar i tvättstugan och så vidare.

Teamledare Emine Arslan och Alexander Nordberg är två av dem som arbetar bland passagerare och personal på Arlanda. Båda säger att det är mycket säkerhetstänk i arbetet. Står en övergiven väska på golvet någonstans så slår de exempelvis larm. Det är också många som frågar dem efter vägen till olika gater.

– Det är väldigt speciellt och kul att arbeta här. Man får mycket tillbaka från resenärerna som ofta berömmer oss och tycker det är fint på Arlanda, säger Alexander Nordberg, medan han moppar ett golv.

Theres Oppagård berättar att de tillsammans med Swedavia lägger stor vikt vid värdskapet när de utbildar sina medarbetare.

– På Arlanda är det viktigt att vår personal har ett bra bemötande gentemot resenärerna. Uppdraget på Arlanda kräver bland annat också att medarbetarna kan tillgodogöra sig mycket information om reglementet kring flygplatsen. Men framförallt utgör vårt uppdrag här otroligt bra möjligheter för våra medarbetare att utvecklas, vilket också är en av våra primära uppgifter på Samhall, säger Theres Oppagård.

En vanlig uppfattning är att Samhall har konkurrensfördelar vid sådana här stora upphandlingar eftersom de får statliga bidrag. Men det stämmer inte enligt Samhall Uppsalas företrädare.

– Nej, vi tar betalt av Swedavia som vilket företag som helst. De pengar vi får från staten är för de extrakostnader vi har då vi bara anställer funktionsnedsatta. Dessutom så får de företag som tar över en färdigutbildad medarbetare från oss statligt lönebidrag, säger Reed Alveheim som anser att alla företag vinner på att Samhall kan få in fler långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

Han säger att många andra arbetsgivare i dag också är så pressade att de inte hinner lägga ner tid på utveckla sina anställda.

– Ja, och målet vi har är att våra anställda ska utvecklas så mycket att de får jobb i andra företag. Så vi är nog det enda företag som firar när våra anställda går vidare till en annan arbetsplats! säger Theres Oppagård.

Alexander Nordberg säger att det är speciellt att städa på Arlanda. Jag har mycket kontakt med resenärerna som ofta berömmer oss och tycker det är fint på Arlanda. De frågar också ofta efter vägen, säger han.
Alexander Nordberg säger att det är speciellt att städa på Arlanda. Jag har mycket kontakt med resenärerna som ofta berömmer oss och tycker det är fint på Arlanda. De frågar också ofta efter vägen, säger han.
Omsätter 7 miljarder

På Samhall arbetar personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till följd av en funktionsnedsättning. Cirka 50 personer har hittills gått vidare till anställningar i andra företag efter att de arbetat hos Samhall på Arlanda. Samhall har verksamhet på över 600 orter. Företaget ägs av svenska staten och omsätter cirka sju miljarder kronor per år. Överskottet i bolaget investeras i bland annat utbildning och kompetensutveckling.

Drygt 26 miljoner passagerare passerar varje år Arlanda flygplats.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!