Alla kvarter i Älvdansen tingade

Utbyggnaden av Enköpings nya bostadsområde med 800 bostäder och en skola, Älvdansen, ”tuffar på i bra takt” tycker Patrik Holm.

17 juni 2019 07:00

Patrik Holm är kommunens plan- och exploateringschef, och han har med olika funktioner och titlar deltagit i planeringen av bostadsområdet sedan starten 2013.

– Det som satte fart på utvecklingen norr om järnvägen, Myran och Kyrkoherdens fiskevatten som är det historiska namnet på Älvdansen, var Mästergatan som invigdes i december 2013, samma år som detaljplanearbetet för Kyrkoherdens fiskevatten började. Planen antogs av fullmäktige 2015, säger Patrik Holm.

Namnet på det nya området debatterades flitigt när det stod klart att förslaget var att kalla det Älvdansen. Vad är det för fel på Kyrkoherdens fiskevatten? undrades det. 2016 löstes namnfrågan salomoniskt så att bostadsområdet heter Älvdansen men grönområdena behållit namnet Kyrkoherdens fiskevatten.

Ett större bekymmer trodde många att grundläggningsarbeten skulle bli, det gamla namnet antyder sankmark.

– Man var orolig för att grundläggning skulle bli en stor utmaning men det har gått överraskande bra. En byggare kommenterade det med att ”vi har byggt på sämre marker”, säger Patrik Holm.

Nu är två fastigheter färdigbyggda, Vardagas omsorgsboende Idun och Sveafastigheters hyreslägenheter i kvarteren Älvängen respektive Myrängen. Stiftelsen MHS Bostäder bygger för militärer i östra delen kvarteret Elivågor, bygget av Kunskapsskolans nya skola i kvarteret Alvhem har startat och norr därom har EHB köpt kvarteret Vanhem.

– För de återstående kvarteren, Sjösalen och Nifelhem i nordväst, västra delen av Elivågor och Fruängen mellan MHS och Älvängen-Myrängen har olika företag markanvisningsavtal. Det innebär att de har option på att antingen köpa eller få tomträttsavtal för marken, säger Patrik Holm.

Kvarteret Sjösalen har markanvisats till byggföretaget Veidekke, som nu inlett försäljning av planerade radhus. I kvarteret intill, Nifelhem, har fastighetsbolaget Bergsundetgruppen markanvisning för bygge av 120 lägenheter, varav minst 60 som trygghetsboenden. MHS har markanvisningen för västra delen av Elivågor, och kvarteret Fruängen är markanvisad till Sveafastigheter som redan byggt hyreslägenheterna i Myrängen.

– Det är en blandning av hyres- och bostadsrätter, flerfamiljshus och radhus, och att ett kvarter nu blir skola har ingen varit ledsen för. Byggkonjunktur och kommande försvarsbeslut kanske påverkar utbyggnadstakten, men Enköping är bra positionerat och jag är optimistisk, säger Patrik Holm.

Fotnot: Det går att klicka upp kartan större i rutan längst till höger i den grå balken. Med klick på  "droppe" får man bild och text till det kvarteret. Om man klickar längst ned till vänster i kartan får man foto över området, med droppar och text+bild kvar att klicka upp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille

Ämnen du kan följa