Senast 2014 ska den stora postterminalen med 420 anställda och direktreklamterminalen med 75 anställda stängas. Det innebär att nära 500 arbetstillfällen försvinner från Uppsala. Samtidigt planerar Posten en nedskärning av personalstyrkan med 500 personer över hela landet. Posten Norden genomför en ny terminalstruktur och satsar på två nya brevterminaler i direkt anslutning till järnvägens stambanor, en i Hallsberg och en i Rosersberg, norr om Stockholm.

Den nya terminalstrukturen medför att verksamheterna vid terminalerna i Västerås och Karlstad flyttar till Hallsberg senast år 2013. Det sker också omflyttningar i terminalverksamheten i Stockholm. Terminalverksamheten i Tomteboda, Uppsala och delar av verksamheten vid terminalen i Årsta söder om Stockholm flyttas till Rosersberg senast år 2014. UNT berättade redan i våras om hotet mot postterminalen i Uppsala. ”En nedläggning av Uppsalaterminalen ingår i vår långsiktiga strategi”, sade då Peter Brännström, produktionschef på Posten Meddelande till UNT. Vad som kommer att hända med personalen i Uppsala vid en eventuell nedläggning är osäkert.
– Vi kommer att inleda den processen nu. Den första frågan är vilka av de anställda i Uppsala som vill följa med till Rosersberg, säger Andreas Falkenmark, chef för affärsområde Meddelande Sverige till UNT.

Hur många av de anställda i Uppsala kommer att bli utan jobb?
– Det är omöjligt att säga nu. Besparingen om 500 tjänster kommer att ske över hela landet. Nu har vi tre år på oss att i lugn och ro sköta förhandlingarna med facket, säger Andreas Falkenmark.

Varför genomför ni denna förändring?
– Vi möter sjunkande volymer i brevhanteringen, men vi ser detta som ett offensiv beslut och inte ett defensivt. Vi satsar på en ny modern hightech-terminal och kommer att kunna erbjuda kunderna nya tjänster genom den finsortering som de nya maskinerna klarar av, säger Andreas Falkenmark.

Enligt Posten Norden ska satsningen på två brevterminaler medföra ökad konkurrenskraft, bättre service och att fler försändelser kommer att transporteras med tåg i stället för med flyg och på landsväg.
– Posten Norden gör en betydande investering i en ny terminalstruktur som stärker vår konkurrenskraft och förbättrar våra förutsättningar att uppfylla det samhällsuppdrag vi har. Det är också en miljöriktig investering som ger oss möjligheten att öka andelen försändelser via tåg, med minskade koldioxidutsläpp som följd, säger Lars G Nordström, vd och koncernchef.