Annonssamarbete med Östhammarshem

Våga Värna: För ett bättre Östhammar

Våga Värna - ett lokalt initiativ taget av Östhammarshem, socialförvaltningen och polisen i Östhammars kommun. Med målsättning att förebygga och informera om våld i nära relationer samarbetar man för att nå ut till både berörda och grannar som har möjlighet att göra skillnad. ”Att hjälpa någon som behöver det ska inte vara svårt och med Våga Värna vill vi lyfta sätt att bryta våldet. Larma om du misstänker att någon far illa”, säger Erika Forslöv, kommunikatör Östhammarshem.

Native 18 november 2022 10:28
Detta är ett annonssamarbete.

Våga Värna startades 2019 och aktörerna i projektet är tätt sammanflätade. Tillsammans vill de skapa stark lokal närvaro och verka som skyddsnät. Erika Forslöv berättar att på Östhammarshem, som förvaltar och sköter om bostäder, har bovärdar och miljövärdar genomgått NCK’s, nationellt centrum för kvinnofrid, webbaserade utbildning. Även de som arbetar inom Östhammarshems störningsjour hos Skadeservice har genomgått webbutbildningen. Tack vare ökad kunskap kan medarbetarna agera tidigt och efter tydliga riktlinjer.  

– För oss på Östhammarshem är arbetet med Våga Värna väldigt viktigt. Ju fler som har kunskaper i hur man ska agera för att hjälpa, desto bättre. Vi vill erbjuda våra hyresgäster trygga hem och det känns väldigt bra att göra det i samarbete med både polis och socialtjänst, säger Erika Forslöv.  

undefined
”Att våga anmäla är viktigt och civilkurage innebär inte alltid att konfrontera direkt. Det finns hjälp att tillgå och för den som misstänker att något inte står rätt till kan en anmälan göra stor skillnad”, säger Bengt Eriksson, polis i Östhammar.

Bengt Eriksson är kommunpolis i Östhammars kommun och ser också positivt på det fördjupade samarbetet. Att hitta nya sätt att nå fram och prata om hur man ska agera vid misstanke om våld i hemmet, oavsett om det är i det egna eller hos någon annan, är grundläggande. Som boende i ett flerfamiljshus kan man både se och höra saker som får en att reagera. Bengt uppmanar till att ta kontakt med polisen vid oro för att någon far illa.

– Är det någon som flyttar möbler eller vad är det egentligen som pågår? Vissa känner oro över att det ska bli dålig stämning med en granne om man själv ringer på och tar en konfrontation. Andra tror att man är en belastning för polisen om det senare visar sig att det inte var något. Men det är alltid bra att höra av sig till oss, hellre en gång för mycket, säger Bengt Eriksson. 

undefined
Erika Forslöv och Birgitta Engvall arbetar för att skapa trygghet och ser positivt på det engagemang som hittills visats för initiativet Våga Värna.

Birgitta Engvall, biträdande enhetschef på vuxenenheten i Östhammars kommun, berättar om deras roll i projektet. Socialförvaltningen hanterar och utreder inkomna ärenden och har exempelvis kontakt med skyddade boenden, polis och andra organisationer. Birgitta förklarar att detta är ett bra sätt att nå ut med information hur man som medmänniska kan hjälpa någon som behöver det.  

– Vi har både kunskap och erfarenhet i allt som Våga Värna innebär. Den som är utsatt för våld, oavsett om det är psykiskt eller fysiskt, kan uppleva det som svårt och skamfyllt att ta hjälp. Det kan också finnas fördomar om hur socialtjänsten arbetar eller hur det går till vid en anmälan eller ansökan till oss, och det vi vill bemöta. Vi finns för den som behöver hjälp och stöd av oss, säger Birgitta. 

undefined
”Arbetet med Våga Värna är jätteviktigt och vi vill bjuda in den som vill att engagera sig tillsammans med oss”, säger Erika Forslöv, Östhammarshem.

Nu är arbetet med Våga Värna i full gång och information har bland annat satts upp i trapphus och publicerats online. På schemat framöver har man aktiviteter under internationella veckan för att motverka kvinnovåld. En av de medverkande är Frida Walter, hon föreläser i ämnet och har själv tagit sig ur en våldsam relation. Den 24 november kl. 19.00 håller hon föreläsning på Storbrunn och den som vill är välkommen att delta.  

– Våga Värna är ett projekt som engagerar och vi vill göra det möjligt för fler att vara delaktiga. Vi har sett ett stort intresse från flera håll och självklart känns det fint att inspirera andra verksamheter att ansluta eller lyfta liknande alternativ, säger Erika. 

Initiativtagarna till Våga Värna vill också påminna om att det finns hjälp att få inför den stundande jul- och nyårsledigheten när det är många som planerar att samlas och fira tillsammans. Mycket tid för umgänge innebär inte alltid bara trevligheter och här vill man återigen belysa vikten av att anmäla vid misstanke eller oro. Nedan hittar du kontaktinformation till ställen dit du kan vända dig. Våga Värna om dina medmänniskor, ett samtal kan göra skillnad.

Mer information

Polisen– Om du misstänker att det är ett pågående brott ring 112.  
Vid ej brådskande situationer kan du ringa polis på 114 14.  

Störningsjouren– Är du osäker på om brott pågår kan du kontakta fastighetsjouren, Skadeservice. De i sin tur har direktkontakt med Polisen, om situationen skulle kräva det. Ring 010-155 61 00. 

Socialförvaltningen – Känner du allmän oro eller har frågor kring våld i nära relationer kan du kontakta Socialförvaltningen. De kan svara på frågor samt ta vid och följa upp om det behövs. Ring 0173-860 00. 

Om Östhammarshem 
Östhammarshem är en stiftelse som bildades redan 1976 och idag förvaltar man närmare 2000 bostäder i Östhammars kommun. Stiftelsen drivs av visionen om att skapa trygga och trivsamma hem. Man sköter om, bygger och moderniserar boenden med utgångspunkt i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.  

Vill du veta mer om Östhammarshem? 
Läs mer om stiftelsen Östhammarshem på hemsidan.
Ta del av alla aktiviteter man genomför på Facebook här.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på UNT.
Östhammarshem

Mer än bara bostäder - så gör Östhammarshem

Annons
Östhammarshem
Mer än bara bostäder - så gör Östhammarshem