Annonssamarbete med Åke Huss AB

Satsa på inomhusklimatet: Åke Huss AB hjälper dig från start till mål

Vi går mot kallare väder och kommer snart spendera allt större del av tiden inomhus. Det är en perfekt tidpunkt för att se över ventilationen. Åke Huss AB arbetar varje dag för att skapa komfort och hälsa kring inomhusklimat – från rena ventilationskanaler till mätning av radon.

Native 7 september 2023 01:00
Detta är ett annonssamarbete.

Ventilationsexperten Åke Huss AB har över 30 års erfarenhet av sotning, ventilationsrengöring och OVK – alla delar som är viktiga för att skapa ett så bra inomhusklimat som möjligt. De erbjuder kvalitet, trygghet och stor kompetens inom alla områden för att du ska kunna få hjälp så snabbt och effektivt som möjligt.

Hur vet man om man har problem med ventilationen och inomhusklimatet?
– Det kan märkas på olika sätt, många upplever trötthet, huvudvärk eller så kan man känna sig torr i halsen och ögonen. Ibland känns det också instängt eller som att luften står stilla, förklarar Johan Gustafsson som är ventilationstekniker, och fortsätter:
– Det bästa sättet att veta säkert är att göra en mätning, en OVK för luftflödet och sedan är det alltid bra att se över ventilationsdon i kök och badrum, det kan man göra relativt enkelt även på egen hand. 

Det finns riktlinjer för hur och när en byggnad behöver en OVK. Med en kontroll så kan man enkelt upptäcka om det är något som behöver åtgärdas. Åke Huss AB genomför över 400 ventilationsuppdrag om året och har en väldigt hög kundnöjdhet. 

– Vi är ett väldigt bra team som jobbar tillsammans. Alla har goda erfarenheter och jag känner mig trygg i att vi kan stå till tjänst oavsett vad som behöver göras. Något som gör att det är extra roligt att gå till jobbet är att vi alla har en positiv och härlig inställning – allt går att lösa! säger Johan. 

Villapaktetet: Ventilationsrengöring med långtidsmätning av radon på köpet. 

undefined
"Vi är ett väldigt bra team som jobbar tillsammans. Det är extra roligt att gå till jobbet när alla kollegor bidrar med positiv och härlig inställning – allt går att lösa!" säger Johan.

5 tips och tricks – så ska du tänka när det kommer till ventilation

  1. Agera förebyggande. Det bästa sättet att undvika problem med ventilationssystemet är att genomföra regelbundna kontroller och se till att åtgärda eventuella problem direkt för att undvika att de förvärras. 
  2. Vädra ofta och även på vintern. Man behöver inte hålla fönster och dörrar öppna länge, men tillräckligt för att få luften att mixas upp och röra på sig. 
  3. Se över alla luftflöden. Om du bor i lägenhet är det centrala ventilationssystemet viktigast och om du misstänker att det inte fungerar som det ska kan du kontakta styrelsen i föreningen. Fråga när det senast gjordes en OVK och se till att det ventilationen rengörs regelbundet. 
  4. Plocka ned ventilationsdon och se efter själv. Finns det smuts och damm så är det bra att rengöra så att luftflödena fungerar optimalt. Ta alltid hjälp av en expert om du känner dig osäker, det kan bli både kostsamt och tokigt om man råkar göra fel. 
  5. En ventilation i balans leder till jämnare energiförbrukning. Det är både bra för miljön och för elräkningen.
undefined
Åke Huss AB genomför över 400 ventilationsuppdrag om året och har en väldigt hög kundnöjdhet.

Fördjupat arbete med radon
Under hösten blir det högsäsong för teamet hos Åke Huss AB att mäta radon. Bäst resultat uppnås med långtidsmätning och det är just under eldningssäsongen, mellan 1 oktober och 30 april, som detta bör göras. Åke Huss AB erbjuder alla som är osäkra på radonnivåerna i sitt hus att kontrollera det genom så kallade spårfilmsdosor – eller radonpuckar i vardagligt tal. Den som vill ha snabbare svar, med en indikation om radonhalterna, kan boka direktkonsultation med korttidsmätning.

Vad är radon?
– Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. För många förs tankarna till radonhus och blåbetong, ett byggnadsmaterial som användes mellan 1929 och fram till slutet av 70-talet. Blåbetongen avger radongas som i sin tur resulterar i förhöjda strålningsvärden, förklarar Cecilia Flood som varit engagerad i Åke Huss radonprojektet sedan det startade, och berättar mer:
– Men det är inte bara i byggmaterialet som det kan finnas radon. Den vanligaste källan är radon från marken som sipprar in i huset via sprickor i grunden. Sedan kan det också förekomma radon i vatten, främst från bergborrade brunnar. 

Är det farligt?
– Radon ökar risken för lungcancer, gasen följer med i luftrören och ned i lungor när vi andas och beroende på hur länge kroppen exponeras för höga radonhalter så ökar risken. Vi vet att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer – man ska definitivt undvika radon och minska radonhalterna man andas in i så stor mån det går, säger Cecilia. 

undefined
Åke Huss AB erbjuder alla som är osäkra på radonnivåerna i sitt hus att kontrollera det genom så kallade spårfilmsdosor – eller radonpuckar i vardagligt tal.

Radonmätning
För att göra en långtidsmätning så sätter man upp så kallade radonpuckar i rum som man vistas i. Puckarna är relativt små och kan smidigt hängas upp. Mätperioden pågår mellan första oktober och 30 april och som minimum ska puckarna mäta i två månader innan de analyseras. Efter mätningen skickas puckarna till ett laboratorium där de analyseras och utifrån det får man ett resultat. Riktvärdet är 200 Bq och allt över det innebär att det är ett förhöjt värde. 

– Om det visar sig att värdet är för högt så ser vi över vad som orsakar radonet och tar fram en åtgärdsplan. Det kan vara att justera om ventilationssystemet så att det fungerar optimalt och leder bort radongasen. Man kan öka upp luftflödet och täta i grunden. Det kan också vara ett alternativ att montera en radonsug, den fungerar som ett skydd och hindrar radonet från att komma in i huset, säger Cecilia och fortsätter:
– Jag vill uppmuntra alla som funderat kring radon att beställa en undersökning. Det är ett enkelt, prisvärt och effektivt sätt att agera och utifrån det kan man ta det vidare beroende på vad resultatet säger. Inomhusklimatet är viktigt och man ska inte utsätta sig för risker i onödan. 

Här kan du boka villapaketet med ventilationsrengöring och långtidsmätning av radon direkt på hemsidan: www.akehuss.se/ventilationsrengoring-villapaketet

Mer om Åke Huss AB

Åke Huss AB är din partner i ventilationsrengöring, OVK och sotning. En ren inneluft och säkra eldstäder är en viktig förutsättning för hälsa och trygghet. I över 30 år har Åke Huss AB arbetat med den helhetssynen – tillsammans med komfort och uppvärmningsekonomi. 

Läs mer på Åke Huss AB.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på UNT.