Annonssamarbete med Almi

Hon leder med hjärtat i ett digitalt klimat

ANNONS. Sophie Ruth tog med sig de bästa delarna från tiden som HR-chef in i rollen som VD för Swace Digital i Uppsala. Med sitt starka fokus på en god personalkultur samt förståelse för värdet av att vara en attraktiv arbetsgivare leder hon nu företaget mot nya framgångar.

Native 15 maj 2020 11:32
Detta är ett annonssamarbete.

En del strävar redan från start efter en VD-roll. Andra hamnar där av helt andra skäl. Som att man förstår sig på det där med att personalen är det viktigaste man har. En som faller in under den senare beskrivningen är Sophie Ruth. För tre år sedan klev hon in som HR-chef för Uppsalaföretaget Swace Digital, och i början av året tog hon över som VD på samma företag.
   Bara efter en kort stunds samtal med Sophie får man en känsla av en varm, positiv och omtänksam person. Att hon är en fena på att skapa ett bra personalklimat krävs inte mycket för att förstå.
   – För mig är det viktigt att ha en tydlig riktning i kombination med en human sida. Att vara närvarande och lyhörd för att kunna se till att alla får känna att de är med och bidrar till verksamheten på ett relevant sätt tror jag på till hundra procent, konstaterar Sophie med ett lika varmt som förtroendeingivande leende.  
   Att Sophie fick frågan om att ta över stafettpinnen som VD efter en av bolagets medgrundare Jimmy Heibert, kom som en överraskning.
   – Jag hade aldrig själv tänkt att jag skulle inta den här rollen, men blev lika förvånad som glad över frågan. Det säger mycket om styrelsen och ägaren att erbjuda en HR-person VD-rollen. Det visar på vilka värderingar de har, vilket gjorde mig extra entusiastisk inför uppdraget, säger hon.

undefined
Sophie Ruth har gått från rollen som HR-chef till VD på Swace Digital i Uppsala.

Swace Digital grundades 2012 och har sedan dess haft en kraftig organisk tillväxt. Under de två senaste åren har de utsetts till Gasellföretag samt Superföretag av Veckans Affärer, och har också listats som Uppsalas snabbast växande bolag. Skälen till framgången hänger enligt Sophie till stor del på personalen.
   – Redan när jag kom in i företaget för tre år sedan fanns en väldigt bra personalkultur med god sammanhållning och framåtanda. Vi har alla hela tiden jobbat mot samma gemensamma mål – att hjälpa våra kunder med digitalisering och samtidigt ha kul medan vi gör det. Det känns fantastiskt att få bygga vidare på den kulturen som helt klart bidragit till både långsiktiga och värdefulla samarbeten med våra kunder, berättar hon.
   Swace utgör också ett tydligt exempel på en framgångsrik platt organisation.
   – Jag tror starkt på frihet under ansvar, därför har vi inga chefer, och det är så vi vill fortsätta ha det. Alla vet vad som ska levereras och är med och tar ansvar i våra olika projekt. Man ska känna att man är en del av bolaget och att man är med och skapar sin arbetsplats, det bidrar till en speciell stämning, konstaterar Sophie.

undefined
Hos Swace gäller frihet under ansvar-principen och alla är med och skapar sin arbetsplats.

Att hitta och behålla bra personal är inte alltid lätt. Men hos Swace har man – utöver sin goda personalkultur – hittat flera strategier, där Almi Företagspartner i Uppsala varit ett bra stöd längs vägen.
   – Något som är viktigt är att arbeta aktivt med sitt varumärke och vad företaget står för. Här kände jag att jag ville ta den frågan ett steg längre, och deltog därför i Almis program ”Framtidssäkra ditt arbetsgivarvarumärke”. Där fick jag sätta mig ner och tänka igenom vad det är som gör oss speciella, och vad vi vill ska synas utåt. Jag fick utrymme att genomlysa organisationen och få ner det i ord, vilket har varit otroligt värdefullt, berättar Sophie.
   Lärdomarna från programmet gav många insikter som har kommit till användning både i fråga om att attrahera rätt personal samt ge fler företag och potentiella kunder bättre kännedom om Swace.
   – Något jag tagit fasta på från programmet är att det mesta behöver komma inifrån. Man kan inte bara använda lösa och klyschiga ord som låter bra. Det man går ut med ska vara genuint och sådant man verkligen står för, och i vårt fall handlar det till stor del om vår kultur och människorna som jobbar hos oss, konstaterar Sophie.

undefined
Personalkulturen står högt i kurs hos Swace.

Alla Swace medarbetare är ingenjörer och majoriteten har sin utbildning från Uppsala Universitet. Även här har Almi varit delaktiga, då Sophie deltagit i en av Almis SYNC Tillväxtmatchningar där näringslivet möter akademin med målet att fler Uppsalastudenter ska hitta en lämplig arbetsgivare, och arbetsgivaren å sin sida rätt arbetskraft. Att det skett en hel del studentrekryteringar har lett till ett relativt ungt arbetsteam på företaget, vilket i sin tur medför ett växande fokus på mer övergripande frågor.
   – Medelåldern i vår personalstyrka är 29 år, vilket innebär att de flesta är så kallade millennials, och dessa om några lägger vikt vid vad det företag de väljer att jobba för har för värderingar och tänk kring miljö, välgörenhet och hållbarhetsfrågor i stort. De vill göra skillnad i världen, vilket är en fantastisk utgångspunkt, menar Sophie.
   Ett framtida mål hon har är att få Swace att bli minst lika kända för sina goda värderingar som för sin tekniskt kompetenta personal. Hon ser också fram emot att jobba vidare med alla viktiga digitaliseringsprojekt som genomförs samt de initiativ och investeringar som görs i lokala startups.  
   – En av anledningarna till att både kunder och utvecklare ska vilja jobba med oss ska vara att vi tar hand om vår personal, vilket också leder till att vi gör ett bättre jobb. Vi kommer även låta hållbarhetsfrågor spela en allt större roll, både internt och för våra kunder. Fokus kommer ligga på att själva vara så hållbara som möjligt samtidigt som vi hjälper andra att vara det, avslutar Sophie.

 

Sophies 5 bästa tips för att skapa en framgångsrik organisation
1. Se till att anställa de bästa människorna.
2. Kulturen på arbetsplatsen gör den stora skillnaden. Skapa en plats där det finns öppenhet och tillit, där man hjälper varandra och utvecklas, samt får lov att vara sig själv. Det leder till ökat engagemang och ansvarstagande. 
3. Sträva alltid efter att utvecklas och bli bättre, både som individer och som organisation. 
4. Uppmuntra och stötta medarbetarna så att alla rör sig i samma riktning.
5. Väx tillsammans med dina kunder och skapa långsiktiga samarbeten. 

 

 Den här annonsen är producerad av UNT Content Studio 
– en del av Upsala Nya Tidning

 

Fakta Almi Affärsutveckling

För närvarande pågår bland annat temagrupperna Framtidens arbetsgivare och Hållbart ledarskap i tillväxtföretag i syfte att stötta företagen i deras organisations- och ledarskapsutmaningar.
Vi har även ett antal pågående VD-grupper och startar löpande VD-grupper och individuell coaching för dig som vill utveckla ditt företag.

Kontakta gärna någon av våra rådgivare om du vill prata om hur du kan hantera ditt företag framåt. De hjälper dig med allt från hantering i samband med Corona-krisen till utveckling av företaget utifrån digitala möjligheter. Rådgivarna finns också tillhands för samtal anpassade utifrån ditt företags behov. 

SYNC är en plattform för relationsbyggande möten mellan näringslivet och universitetens vassaste studenter.Vi breddar perspektivet gällande kompetensförsörjning och skapar förutsättningar för regionens största tillväxthinder.

Läs mer om Almis tillväxtrum och program här. 


Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Smart Tillväxt är ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra Mellansverige.  I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering, och fler företag etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. Projektet finansieras av Almi, Region Uppsala och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond

Swace Digital grundades 2012 i Uppsala och har nu kontor både i Uppsala och Stockholm. Företagets kärnverksamhet är digital produktutveckling, native apputveckling, webbutveckling och systemutveckling. Bland kunderna återfinns Rädda Barnen, Royal Streaming, Zound Industries, Breakit, Qliro och Imint.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på UNT.