Annons

Hållbarhetsfrågor tas till sin spets i Knivsta

Han bor själv i ett hus utan sladd och har varit med i planeringen av samhället Walloxen i Knivsta som nu börjar ta form. Här är termitventilation och solenergi lika självklart som att samnyttja lokaler och bygga i miljövänliga material.

Knivsta 20 april 2021 17:09
Detta är en annons som är köpt av ett företag.

Utvecklingen av Walloxen har redan från start varit ett arbete där man tagit mycket till sin spets, både för att göra avtryck i viktiga hållbarhetsfrågor och för att skapa en plats utöver den vanliga där bosatta och tillresta erbjuds goda förutsättningar att må bra. Här är naturen en naturlig del av samhället, och restaurerade, vackra gamla byggnader ackompanjeras av nybyggda bostäder och hus för verksamheter där hållbarhetsaspekterna setts över från alla perspektiv. 
   – Vi kastade upp väldigt många idéer på förslagsbordet när vi började planera för Walloxen. Många en bra bit utanför den berömda boxen, vilket går helt i linje med strategin hos fastighetsutvecklaren Sisyfos som står bakom utvecklingen av Walloxen. De tänjer gärna på gränserna och hittar nya lösningar för saker och ting, säger Jens Johansson, hållbarhetskonsult på U&We som bidragit till hållbarhetsstrategin på Walloxen sedan start. 

På Walloxen har den nya stora huvudbyggnaden som rymmer såväl Margarethaskolan och Bistro Larsson som ett kontorshotell, byggts helt i svenskt trä. Dessutom har man täckt stora delar av taket med solpaneler. Jens visar i en app att solenergin nu genererar över 90 procent av den energi som används i huvudbyggnaden. 
   – En solig men relativt kall dag så här under tidig vår försörjer solpanelerna nästan allt, berättar Jens. 
   Att solpanelerna placerats på tak där såväl skolelever som blivande bosatta kan se dem tydligt finns det en särskild poäng med.
   – En viktig del i det hållbarhetsarbete vi gör här på Walloxen är att inspirera andra att få upp ögonen för frågorna. Det vi gör ska göra nytta i sig, men också bidra till att andra bryr sig. Nu ser skoleleverna solpanelerna på ett naturligt sätt och det blir förhoppningsvis en extra krydda i energiundervisningen när de exempelvis kan se precis hur mycket energi panelerna på deras skoltak genererar i realtid, säger Jens. 

Ytterligare en satsning man tagit sig an fullt ut på Walloxen är att installera termitventilation i huvudbyggnaden. Den speciella typen av självdragsventilation som tagits fram med inspiration hämtad från just hur termiter bygger sina hem – med många och långa inbyggda och underjordiska gångar – gör att luften hela tiden rör sig in och ut från byggnaden. Det blir därigenom en naturlig ventilation som också fungerar som ett kyl- och värmesystem, plus att det blir en balanserad luftfuktighet inomhus.  
   – I större byggnader har man annars vanligtvis aktiv ventilation där man behöver växla luft, och det faktum att man tar in ny kall luft som behöver värmas kräver stora mängder energi. Det slipper vi i och med termitventilationen. Det är fascinerande hur man genom att titta på hur det fungerar i naturen kan komma fram till lösningar som på så många vis är geniala. Vi har fått mycket fin feedback om att luftkvalitén upplevs som god inne i huvudbyggnaden, säger Jens. 
   Liksom för solcellerna har man varit noggrann med att låta delar av ventilationsanläggningen vara synlig för att skapa nyfikenhet. 
   – Här under klätternätet ser du flera stora ingångar för luftintag, berättar Jens. 

Möjligheten att samnyttja lokaler på Walloxen är också något man sett över i detalj, både ur ett socialt perspektiv samt för att minimera klimatpåverkan genom att undvika att bygga specifika byggnader för olika verksamheter som ska hållas i drift men inte används större delen av dygnet.   
   – Det går att göra massiva klimatbesparingar genom att öka användandegraden av de byggnader som finns. Ytterligare en vinning är att man kan ha ett förhållandevis stort verksamhetsutbud trots att samhället är litet, menar Jens. 
   I huvudbyggnaden som bland annat inrymmer skolan äter skoleleverna på Bistro Larsson som också är öppen för vem som helst att besöka för en fika eller måltid. I samma byggnad finns ett kontorshotell, och den stora multihallen Margarethahallen utgör plats för såväl skolidrott som företagsevenemang.  

I en intilliggande byggnad ligger ateljéerna där det finns allt från en kombinerad matstudio, gårdsbutik och café vid namn Paradiso, till slöjdateljéer. Lokalerna används för såväl anordnade kurser som av skolelever vid exempelvis hemkunskapsundervisning. Även de bosatta på Walloxen ska ha glädje av lokalerna i sin vardag.
   – Här ska inte alla behöva ha sin egen skruvdragare, den finns att tillgå i teknikateljén, säger Jens.
   Framöver ser han att det kan bli många möjligheter till gemensamma sammankomster på Walloxen – för de som bor där och andra – med allt från midsommarfirande och utomhusbio till halloweenfest och julgransplundring. Det planeras också för olika typer av lägerverksamheter under skollov, och på stranden nedanför där det tidigare fanns ett kallbadhus anläggs till sommaren en hundbadplats dit besökare är välkomna både med och utan hund för att ta sig ett dopp.
   – Hela grundtanken är att Walloxen ska vara ett levande samhälle och samtidigt en del av övriga Knivsta som berikar, summerar Jens avslutningsvis. 

För senaste nytt om samhället Walloxen, besök deras Facebooksida eller Instagramsida.  

FAKTA

Just nu byggs samhället Walloxen upp, strax intill sjön Valloxen i Knivsta och med närhet till såväl Uppsala och Arlanda som till Stockholm. Bakom samhällsutvecklingen står Sisyfosgruppen som bland annat ägnar sig åt destinations- och fastighetsutveckling.

Här kan du läsa mer om Walloxen. 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på UNT.