Annonssamarbete med Östhammarshem

Nytt hotell – en bisyssla för Östhammarshem

Bihotell, lågenergihus, fossilfri energi och laddstolpar – Östhammarshem sätter ribban högt i hållbarhetsarbetet. ”Vi tävlar i att vara bäst på minskad energianvändning”, säger Andreas Nilsson, projektledare Östhammarshem.

Native 24 februari 2023 01:00
Detta är ett annonssamarbete.

Hållbar utveckling och klimatsmarta val är en naturlig del av arbetet för många idag och så även för Östhammarshem. Man jobbar kontinuerligt för att göra omställningar och förbättringar utifrån Allmännyttans klimatinitiativ och den egna hållbarhetspolicyn med högt satta mål. Det finns en drivkraft att göra skillnad för både boende och samhället i stort. 

– För oss är det viktigt att uppmuntra och inspirera till klimatansvar. Dels tar vi som stiftelse alltid beslut fattade ur ett hållbarhetsperspektiv dels jobbar vi med information och kunskapsspridning till våra boende, säger Erika Forslöv, kommunikatör på Östhammarshem, och fortsätter:

– Bland annat har elever från Bruksgymnasiet hjälpt oss med informationsfilmer om sopsortering och nu senast gick vi ut med energispartips från Allmännyttans klimatinitiativ. Vi är alltid redo att hitta nya sätt att diskutera och lyfta hållbarhetsfrågor. 

undefined
Östhammarshem satsar för att göra skillnad inom både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Som fastighetsägare har man sedan länge arbetat för att ligga i framkant när det kommer till att bygga och renovera klimatsmart. Exempelvis har man gjort stora insatser för energianvändningen och faktum är att man sedan 1998 har minskat användningen med 46%. Verksamheten är dessutom nästan helt fossilfri. 

– Vid nybyggen, som på Långgatan i Gimo och Trädgårdsgatan i Alunda, har vi satsat på nära nollenergihus. Där optimeras energianvändningen när bland annat värmepump och ventilation samverkar. Genom att bygga lågenergihus kan vi ta gröna lån - något som är positivt också för ekonomisk hållbarhet och låga driftkostnader, berättar Ralf Johansson, byggchef på Östhammarshem. 

undefined
Nära nollenergihus på Trädgårdsvägen i Alunda har en naturligt lägre energianvändning.

I bostadsområdet Fjället i Öregrund genomför man just nu ett omfattande projekt för energioptimering och byter till bergvärme. Denna åtgärd minskar risken för vattenskador och man genomför även elsanering för att undvika el-olyckor. Det kräver noga planering för att allt ska fungera och i samma veva uppgraderar man också befintliga fönster från två glas till tre glas för ett bättre inomhusklimat. Dessutom byggs nya uteplatser för att skapa större trivsel i området. Torgny Gille, energi- och hållbarhetsansvarig på Östhammarshem, förklarar att det är så stiftelsen vill arbeta:

– När vi ska förbättra någonting ser vi alltid över hur vi kan effektivisera arbetet, ibland kan man slå två flugor i en smäll, som här – och det är positivt för alla. Successivt förbättrar vi verksamheten och gör klimatanpassningar, målet är att ständigt minska energianvändningen. 

undefined
”Hållbarhet handlar om att ta ansvar, tänka långsiktigt och att göra de viktigaste förändringarna, då kommer man hela tiden vidare”, säger Torgny Gille, energi- och hållbarhetsansvarig.

Östhammarshem var tidiga med att sätta upp laddstolpar för elbilar för att påskynda en övergång till fossilfria fordon. Idag finns det laddstolpar uppsatta i Gimo, Alunda, Österbybruk och Östhammar och man har planer på att utöka antalet. Laddstolparna är en framtidssatsning som också finns med i stiftelsens hållbarhetspolicy. 

– För att agera klimatsmart måste man tänka långsiktigt. Även om inte alla laddstolpar kommer till användning direkt så bygger vi för att möjliggöra för eldrivna fordon i framtiden, säger Torgny Gille.

undefined
Arbetet med laddstolpar är en framtidssatsning som ger fler möjlighet att välja en el- eller hybridbil.

Ekologisk mångfald är en annan del av hållbarhetsarbetet och där vill man bland annat fortsätta med att plantera blomsterängar och sätta upp bihotell. För att skapa engagemang vill man också bjuda in närliggande förskolor i processen. 

– Vi värnar om djur och natur. Blomsterängen är ett projekt där vi såg potential i att låta gräset växa i områden med större gräsytor vilket också innebär en minskad miljöpåverkan när våra gräsytemaskinerier klipper en mindre yta. Bihotellen är väldigt uppskattade och nu har vi fem nya under produktion. Det är våra miljövärdar som bygger dem av helt återvunnet material, berättar Andreas Nilsson, projektledare Östhammarshem. 

undefined
Östhammarshems bihotell är tillverkade av helt återvunnet material som annars hade gått till spillo.

Med högt satta mål gick Östhammarshem med i Allmännyttans klimatinitiativ 2020. Där tar stiftelsen del av kreativa och hållbara lösningar – och tittar på hur dessa kan appliceras i den egna verksamheten. Alla som är med rapporterar in energipåverkan och förbrukning och man ser tydligt när man förbättrat sina resultat. I och med det har Östhammarshem tagit fram en egen klimatgrupp, där får den som vill vara med och diskutera både utmaningar och lösningar. 

– I gruppen har vi ett jättebra samarbete och allt blir roligare när vi driver arbetet tillsammans. Det blir en morot att tävla mot sig själv, vi vill givetvis rapportera bättre resultat hela tiden! säger Andreas Nilsson. 

Om Östhammarshem

Östhammarshem är en stiftelse som bildades redan 1976 och idag förvaltar man närmare 2000 bostäder i Östhammars kommun. Stiftelsen drivs av visionen om att skapa trygga och trivsamma hem för alla perioder av livet. 

Östhammarshem sköter om, bygger och moderniserar boenden med utgångspunkt i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Vill du veta mer om Östhammarshem?

Läs mer om stiftelsen Östhammarshem på hemsidan! 

Ta del av alla aktiviteter man genomför på Facebook här!

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på UNT.