Annons

Experterna som hjälper dig att lyckas med din rekrytering

Att rekrytera nya medarbetare kan vara svårt och konkurrensen om talangerna är hög. För att nå rätt kandidater och fånga framtida medarbetares uppmärksamhet krävs en träffsäker rekryteringskampanj - något som de som arbetar med NTM:s rekryteringstjänst, Jobbplus, är experter på.

Norrköpings kommun 17 maj 2021 16:13
Detta är en annons som är köpt av ett företag.

— Vi har en fördel i att vara en del i en stor koncern men många tidningstitlar. På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att nå ut brett både digitalt och i print.  Vår lokala närvaro är en styrka då vi når kandidater i vår närhet, men det gör även att vi kan erbjuda annonsering i flera olika städer för att nå exempelvis hemvändare, pendlare eller flyttningsbenägna. På så sätt når vi såväl aktiva arbetssökande som passiva möjliga kandidater, berättar Lena Åkergren-Ohlsson, produktchef på NTM. 

Genom NTM:s rekryteringstjänst kan företag få hjälp att skapa rekryteringskampanjer som syns i flera olika jobbsökarkanaler, sociala medier och framför allt i de lokala dagstidningarna. Den lokala närvaron gör att företag kan nå potentiella kandidater i sin närhet, men ger även möjligheten att rekrytera kandidater från andra städer som besitter den kompetens som eftersöks. 

— Om exempelvis Linköpings universitet söker en forskare med en specifik kompetens som är svår att hitta lokalt kan vi erbjuda dem att även annonsera i städer där vi har andra universitet, som till exempel i Uppsala och Luleå. Vi kan erbjuda kunden lokal närvaro på samtliga av NTM:s titlar, Norr Media, Mediehuset UNT, Sörmlands Media, Öst media och Gotlands Media, berättar Lena och fortsätter: 

— Vårt mål har varit att skapa en gemensam plattform där regionens företag möter de som vill ta nästa steg i karriären, och jobbar därför mot både arbetsgivare och kandidater. Vår plattform Jobbplus är en viktig arena, där arbetstagare och arbetsgivare har möjligheten att få kontakt med varandra.

Med hjälp av rekryteringsplattformen Jobbplus, som är en av landets mest effektiva jobbsajter, kan företag nå sin målgrupp genom flera olika medier samtidigt. Tillsammans med Lokusjobb finns det möjlighet att synas på över 60 lokala nyhetssajter. Genom att använda Jobbplus tjänster i sin rekrytering kan företag dessutom samla hela rekryteringsprocessen på ett och samma ställe. 

— Våra duktiga medierådgivare hjälper våra kunder att skräddarsy en träffsäker rekryteringskampanj där vi, förutom i våra egna kanaler, kan erbjuda komptensbaserad rekrytering via LinkedIn och målgruppskampanjer på Facebook och sökordkampanj på Indeed. Hos oss behöver kunden endast ha en kontaktyta för att få en komplett rekryteringskampanj, berättar Lena. 

En av NTM:s många duktiga medierådgivare är Linda Nyström som arbetar på Norr Media. Hon förklarar att hon i sitt dagliga arbete hjälper kunder att hitta lösningar utifrån de behov och förutsättningar som finns, och att det finns en hel del man som företagare kan fundera över inför en kommande rekrytering. 

— Det är en fördel att ha en kravprofil utifrån vilken kompetens man söker då det underlättar i kommunikationen och valet av kanaler för att nå potentiella kandidater. Det finns många parametrar att ta hänsyn till när det gäller rekrytering, men det viktigaste är att förstå och ha insikter om sina framtida medarbetare såväl som om sig själv som arbetsgivare, menar Linda. 

Hon fortsätter: 

— Jag gillar att bli utmanad och uppskattar lite extra när en utmaning inte har en självklar lösning. Olika utmaningar kräver olika lösningar och så även olika kompetenser av oss medierådgivare. Helheten med att leverera kundnytta är vad som gör mitt jobb roligt. 

När medierådgivarna genomfört sin del i arbetet tar campaign managers-avdelningen över. Där arbetar ett kompetent team med att göra kampanjerna så bra och träffsäkra som möjligt för kunden. Förutom att publicera kundernas rekryteringskampanjer fungerar NTM:s campaign managers som ett rådgivande bollplank till medierådgivarna. 

— Vårt jobb är väldigt varierande och det är givande att hjälpa både våra medierådgivare och våra kunder med att skapa en så heltäckande kampanj som möjligt. Vi kommer gärna med tips och idéer då varje rekrytering är unik och vårt mål är att hjälpa våra kunder att hitta sin nya stjärna, berättar Kicki Tillman och Malin Johansson, campaign managers på NTM. 

Dags att rekrytera?

Låt oss berätta mer om hur du kan få hjälp med din framtida rekrytering.

Läs mer på jobbplus.se 
eller besök någon av våra sociala medier: 

Facebookfacebook.com/jobbplus
Instagram: instagram.com/jobbplus
LinkedIn: JobbPlus

Kontakt 
Lena Åkergren-Ohlsson, produktchef på NTM.
Mejladress: Lena.Akergren-Ohlsson@ntm.eu 
Telefon: 070-294 24 77

Eller kontakta ditt lokala mediehus. 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på UNT.