Annonssamarbete med Samariterhemmet

Demensvård som ger värdighet och livsglädje

Mitt i centrala Uppsala ligger demensboendet som ger sina boende en meningsfull vardag med guldkant. ”För oss är den personliga relationen med både boende, deras anhöriga och vänner centrala. Vi vet att ett värdigt och vänligt bemötande är avgörande i arbetet med människor som drabbats av demenssjukdom”, säger Marie Simas Nordberg.

Native 11 augusti 2022 13:52
Detta är ett annonssamarbete.

Samariterhemmet diakoni är måna om att alla som bor på deras demensboende Ebbagården ska känna sig trygga och sedda. De arbetar personcentrerat för att uppnå högsta möjliga livskvalitet och för att bevara den äldres personlighet, trots sviktande funktioner.

— Vi utgår från vår värdegrund som ser hela människan - de existentiella behoven är lika viktiga som den dagliga omvårdnaden. Genom ett rikt utbud av aktiviteter vill vi bevara det friska och ge de boende glädjefulla stunder. Vi ser ofta den glädje det ger när boende får ta del av så många olika fina aktiviteter, små som stora, både ute och inne, där det finns något för alla - musik, hembakat som doftar, utevistelse, gymnastik, djur, promenader och cykelturer. Detta är viktigt under hela vistelsen hos oss, berättar Marie Simas Nordberg som är vård- och omsorgschef på Samariterhemmet Diakoni.

undefined
På demensboendet Ebbagården får såväl de sjuka som deras anhöriga en trygg och familjär plats att vistas på.

Även anhöriga har behov av att bli sedda. De befinner sig i en mycket svår situation när någon närstående har drabbats av demenssjukdom. Samariterhemmet strävar efter att på olika sätt ge dem stöd, uppmuntran och avlastning. 

Med medmänsklighet, hopp och livsglädje som ledord ligger Samariterhemmet idag i framkant när det gäller demensvård. Med särskild kompetens och erfarenhet av funktionshinder relaterade till demensdiagnoser erbjuder de hela vårdkedjan för de som drabbas av sjukdomen. 

— Oavsett om man får vård i hemmet eller på Ebbagården så är vi måna om att de boendes livshistoria får ta plats och de får fortsätta att vara sig själva. Vi vill skapa en familjär känsla och bygger därför relationer till så väl de boende som till deras anhöriga. Ingen ska behöva känna sig ensam och vi lägger ner mycket energi på att öka känslan av sammanhang och gemenskap, säger Marie. 

Hon fortsätter: 

— Vi på Samariterhemmet är bra på mycket, och vi är särskilt bra på demensvård. Under lång tid har vi valt att satsa på kompetensutveckling gällande just demens och har nu Silviacertifierat alla våra verksamheter och var även först i Uppsala med att certifiera hemvården. 

undefined
Ebbagården är Silviacertifierad, vilket innebär att samtliga medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna har en fördjupad kunskap inom demens.

Att vara Silviacertifierad innebär att samtliga medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna har en fördjupad kunskap inom demens, i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för dem de vårdar. När minnet sviker och omgivningen känns främmande behöver man hjälp att leva i nuet, njuta av goda sinnesintryck, av mjuka röster och varma händer.

— Det viktigaste vi kan erbjuda är ett gott bemötande och i det ligger så mycket. Vi arbetar aktivt med värdighet då alla människor förtjänar att bemötas med respekt. Vår idédrivna verksamhet värdesätter livsglädje och det faktum att oavsett i vilket stadium av demenssjukdomen man befinner sig i så är livet värt att leva fram till det sista andetaget, berättar Marie. 

För den som är yngre och drabbas av demens erbjuder Samariterhemmet en daglig verksamhet - Utsikten. Det är den enda verksamheten i Uppsala kommun som enbart riktar sig till yngre (18–65 år) med demens. Deltagarna får möjlighet att tillsammans med andra i liknande situation hjälp att behålla rutiner som inte längre fungerar i vardagen och att få en guldkant i tillvaron. 

— Tack och lov är det inte så många som drabbas av demens vid ung ålder, men det händer. Vi såg ett behov av att fånga upp den här gruppen och nu har Utsikten funnits i tio år. Många av de drabbade befinner sig mitt i livet med jobb och familj, och plötsligt rubbas hela den vardag man varit van vid. Vår dagliga verksamhet skapar värde för den sjuke, samtidigt som de anhöriga kan känna sig trygga med att den de älskar har det bra, säger Marie. 

undefined
"Vi ser ofta den glädje det ger när boende får ta del av så många olika fina aktiviteter", berättar Marie.

De som kommer till Utsikten erbjuds en mängd olika aktiviteter. Med alltifrån pingis, gym och dagliga promenader till skönhetssalong, pyssel och utflykter går det minst sagt att säga att Utsikten har något som passar alla. Målet är att få vardagen att vara så vanlig som möjligt. 

Det är med sina rötter i den målmedvetna kvinnan och grundaren Ebba Boströms arbete för medmänsklighet som började 1882 som nutidens Samariterhemmet Diakoni fortsätter sitt arbete för ett medmänskligare Uppsala. I 140 år har de varit verksamma inom vård och omsorg, utbildning, sociala verksamheter, vårdcentrum, kyrka, fastigheter samt hotell och konferens. 

— Vi är både stolta och tacksamma att vi varit aktiva så länge och att vi kan fortsätta bedriva verksamheter som präglas av värme och engagemang. Vi vill hjälpa så många vi kan och tillhandahålla ett alternativ som präglas av medmänsklighet, hopp och livsglädje, avslutar Marie. 

undefined
"Vi utgår från vår värdegrund som ser hela människan", berättar Marie Simas Nordberg, vård- och omsorgschef på Samariterhemmet Diakoni.
Vill du veta mer?

Samariterhemmet grundades 1882 och är idag en organisatorisk och ekonomiskt självständig stiftelse inom Svenska kyrkan. Med fokus att bidra till ett mer medmänskligt samhälle genom att utöva omsorg bedriver de diakoniverksamhet både i egen regi, i samarbete med andra organisationer och myndigheter samt i relation till andra aktörer inom Svenska kyrkan. 

Samariterhemmet bedriver verksamhet inom: 

✔️ Vård och omsorg 
✔️ Vårdcentrum 
✔️ Utbildning 
✔️ Sociala verksamheter 
✔️ Kyrka 
✔️ Fastighet 
✔️ Hotell och konferens 

Vill du veta mer eller komma i kontakt med Samariterhemmet? 

🕿 018-56 40 00 

✉️ info@samariterhemmet.se 

www.samariterhemmet.se 

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på UNT.