Annonssamarbete med Almi

De sammanför studenter och näringsliv i Uppsala

ANNONS. En universitetsstad med internationella masterstudenter och ett lika kompetenstörstande näringsliv. Det är som bäddat för god tillväxt i Uppsala, vilket Almi Företagspartner tagit fasta på genom ett smart koncept.

Native 15 maj 2020 17:30
Detta är ett annonssamarbete.

Almi Företagspartner har sedan 25 år tillbaka jobbat för att hjälpa företag att lyckas och växa genom allt från individuell rådgivning för innovatörer med företagsplaner till att hålla utbildningar och skapa mötesplatser för mer eller mindre rutinerade företagare.
   Att Uppsalas näringsliv kan erbjuda stora möjligheter för universitetens studenter är det ingen tvekan om. Men när Ywonne Bölja och Mona Cunningham på Almi Företagspartner i Uppsala för några år sedan började skrapa lite på ytan insåg de att detta var långt ifrån en självklarhet för båda parter. Studenterna kommer till Uppsala för att just studera, och har i de flesta fall redan från start siktet inställt på att flytta tillbaka till sitt hemland respektive hemstad eller till Stockholm när det är dags att ge sig ut i arbetslivet.
   – Efter en undersökning vi genomförde insåg vi att Uppsalas studenter har liten koll på de företag som finns i regionen. Samtidigt hade många börjat trivas och ville egentligen stanna här, berättar Ywonne Bölja på Almi i Uppsala.
   Något både Ywonne och kollegan Mona – som träffar många företagare i Uppsala – ofta får höra är att företagen å sin sida upplever det som svårt att hitta anställningsbar kompetens.
   – Det här har jag svårt att förstå. Hur kan det ens vara möjligt att man inte hittar spetskompetens i Uppsala? Vi har så många kompetenta studenter från hela världen här, där många går internationella masterprogram, konstaterar Mona.

undefined
Mona Cunningham och Ywonne Bölja på Almi i Uppsala sätter planer för att sammanföra studenter och näringsliv. 

Utifrån dessa två aspekter började Almi-duon för tre år sedan att spåna kring hur man på ett smart sätt kunde sammanföra akademin och näringslivet, viket ledde fram till plattformen SYNC.
   – Vårt övergripande uppdrag är att hjälpa företag framåt, och vi såg behovet av ett relevant sammanhang för Uppsalaföretagen att få möta den blivande arbetskraft vi har här inom universitetsvärlden, berättar Mona.
   Idén till SYNC sattes i rullning 2017, och under 2018 genomfördes en lyckad pilot som följdes upp av skarpa och utvecklade versioner under 2019. Flera relationsskapande möten mellan studenter och näringsliv genomfördes då i olika former, bland annat ”möjlighetsmingel”. De mest omfattande mötestillfällena var dock de så kallade tillväxtmatchningarna som utgjort kulmen i SYNC under de senaste två åren. Till dessa matchningar bjöds uppåt trettio Uppsalaföretag och lika många studenter in till en eftermiddag med det personliga mötet i fokus. Och programmet har en genomtänkt struktur. 
   – Efter att studenter och företagare har registrerat sig och fått en snabb genomgång av vad som kommer att hända under eftermiddagen drar programmet igång. Först på tur är något vi kallar en pitchparad, där varje student får 90 sekunder på scen för att presentera och pitcha sig själv för företagarna på plats, förklarar Ywonne.

undefined
Under pitchparaden får alla studenter sin egen stund i rampljuset.

Direkt därefter får det ”svenska fikat” ha sin verkan. Företagare och studenter placeras runt olika bord för tiominuterssittningar med fika och dialog. När tiden löpt ut byter alla företagare bord enligt ett i förväg planerat schema, studenterna sitter kvar.
   – Vi tror på det mänskliga mötet där varje deltagare kommer fram med sin personlighet, bakgrund och erfarenhet genom en levande dialog, konstaterar Mona, och Ywonne fyller i:
   – Här har vi också lagt stor vikt vid att inreda lokalen ”businessnyggt” med vita dukar, fina kakfat, och ett absolut måste – runda bord. Alla inblandade ska uppleva det här som behagligt och trevligt.

Tillväxtmatchningen avslutas med att både studenter och företagare får ett värdebevis som innehåller samtliga deltagares kontaktuppgifter, något som varit mycket uppskattat, inte minst bland de internationella studenterna som fått ett helt nytt nätverk. 
   – En del kan inte med ord uttrycka sin tacksamhet, de upplever att vi ger dem en stor förmån och genväg in till potentiella arbetsgivare, ler Ywonne. 
   För studenternas syfte med tillväxtmatchningen är krasst att hitta en lämplig arbetsgivare, och för företagen handlar det om att hitta rätt arbetskraft.
   – De företagare vi bjuder in att delta i vår tillväxtmatchning har uttryckt att de har svårt att hitta anställningsbar kompetens. En del i SYNC-projektet handlar om att ändra företagarnas inställning från ”jag hittar inte kompetens” till ”var hittar jag kompetens”, förklarar Mona.

undefined
En rad studenter och företagare har hittat varandra och skapat arbetsrelationer efter Almis tillväxtmatchningar.

Många intressanta aspekter kring rekrytering och tillväxt i Uppsalas näringsliv har kommit upp till ytan i samband med SYNC. Bland annat att företagare bör förstå hur man når fram till den värdegrundsdrivna generationen Y och lägga större vikt vid personlighet än att enbart titta på ett CV. 
   – Vi vill uppmärksamma arbetsgivarna på sådant som ofta sker på slentrian och av bekvämlighet vid rekryteringar. Att man anställer någon som passar så väl som möjligt in i den förbestämda mallen. SYNC-träffarna är utmärkta tillfällen för företagarna att vidga perspektiven och öppna sina sinnen. Vi ger dem möjligheten att bli lite modigare helt enkelt, konstaterar Ywonne, och Mona flikar in:  
   – Många företagare som kommit på våra tillväxtmatchningar och initialt haft ett extra öga på vissa specifika studenter utifrån deras CV:n, har efter matchningen gått därifrån med helt andra toppkandidater.

Johan Cejie, ägare och VD på Uppsalabaserade företaget Moreganic deltog under 2019 i SYNC-träffen tillväxtmatchningen. Målet med deltagandet var inte att rekrytera inom ett visst område, utan snarare att hitta intressanta personer precis i början av sin karriär för att på sikt få en bra mix av olika personer i företagets personalgrupp.
   – Vi är fortfarande ett litet företag med ambitionen att växa, och egentligen har vi lätt att hitta den kompetens vi behöver. Men jag vill undvika att det blir homogent i personalstyrkan och öppna upp för personer med nya och annorlunda synsätt. Därför blev jag intresserad av att delta i Almis SYNC, berättar han.
   Johan slogs under träffen av den enorma kompetens som finns i, och rör sig genom Uppsala – inte minst via universiteten.
   – Det är såklart försigkomna personer som tar sig från världens alla hörn till Uppsala för att studera. Vi hade vidare samtal med en handfull studenter efter tilväxtmatchningen, och nu gör två av dem sina examensjobb hos oss, berättar Johan stolt.

Läs mer om SYNC här.

I och med de effekter man sett av SYNC har projektet också gett en hel del spinoffer, bland annat i form av temagrupper.
   – Just nu har vi temagruppen Framtidens arbetsgivare som rullar, och i mitten av mars kommer vi starta upp en temagrupp inom området innovativ kompetensförsörjning som innefattar sex träffar under året. Här kommer fokus ligga på att jobba just med inställningen till de premisser man utgår från i sin rekrytering. Och för att göra hållbara rekryteringar krävs oftast både insikter och mod, något vi såklart har som mål att alla ska ha en extra portion av efter att ha deltagit i den här gruppen, avslutar Mona.

Vill du veta mer om våra temagrupper inom ramen för kompetensförsörjning, kontakta:
Mona Cunningham, mona.cunningham@almi.se, 076-125 26 99
 

 

Den här annonsen är producerad av UNT Content Studio 
– en del av Upsala Nya Tidning

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på UNT.