Vill göra vin till juice

Uppsalaprästen och föreläsaren Mikael Bedrup tycker att Svenska kyrkan ska byta ut nattvardsvinet till druvjuice. Under onsdag eller torsdag debatteras motioner om det här under det pågående kyrkomötet.

27 oktober 2010 10:00

En söndag för flera år sedan satt Mikael Bedrup i Domkyrkan i Uppsala. Det var en nattvardsgudstjänst och han visste att flera som tog nattvarden där var nyktra alkoholister och ändå drack de av det alkoholhaltiga nattvardsvinet, trots att det var livsfarligt för dem.
– Då började jag fundera på vilka signaler vi skickar ut med nattvardsvinet. Alkoholen är vårt största samhällsproblem, säger han.

Mikael Bedrup beskriver ögonblicket i Domkyrkan som en genomgripande händelse som fick honom att skriva en teologisk uppsats med rubriken Borde svenska kyrkan servera druvjuice vid nattvarden?
– Jag vände på alla stenar och svaret blev utan tvekan ja. Drycken är en symbol för att kyrkan vill att människor ska må bra och då kan vi lika gärna ha druvjuice och lyckas bättre med att ta de svaga människorna på allvar.
Han konstaterade också med stöd av forskningen att avalkoholiserat vin inte heller var säkert, då det fortfarande innehåller alkohol.

Mikael Bedrup prästvigdes i Uppsala domkyrka i fjol. Han är son till sportlegenden Bengt Bedrup och växte upp med en pappa med alkoholproblem. Själv har han också levt i ett missbruk men sedan åtta år tillbaka är han nykter alkoholist. Han är också föreläsare och åker runt och talar om de 400 000 glömda barnen, barn till missbrukare.
– Om du frågar mig hur länge jag varit nykter alkoholist, svarar jag ”sen i morse”. Det är så jag ser på saken, jag tar en dag i taget. Om jag skulle ta nattvarden med alkoholhaltigt vin skulle jag kunna trilla dit igen. En före detta missbrukare riskerar alltid ett återfall.

Han beskriver Svenska kyrkan som en fantastisk mötesplats för många människor. Men famnen kan bli större och omsluta fler, menar han.
– De som inte vill dricka druvjuice måste släppa på sin egoism och se mer till de svaga i samhället. Det är bara tre procent av alkoholisterna som sitter på parkbänken, samtidigt som alkoholmissbruket är ett gigantiskt samhällsproblem. Vi kan nå fler människor som lider av alkoholens konsekvenser om alla kyrkor byter till druvjuice.

För 2000 år sedan användes alkoholhaltigt nattvardsvin enligt de religiösa texterna. Svenska kyrkan bygger sitt nattvardsfirande på den traditionen och att det ska vara vin från druvstocken. Man menar att Jesus med största sannolikhet använde alkoholhaltigt vin när nattvarden instiftades.
Sedan länge är det dock fritt fram för varje församling att välja mellan druvjuice, alkoholfritt vin och alkoholhaltigt vin.

Inom Svenska kyrkan är den allmänna hållningen att det inte finns några teologiska hinder mot att använda druvjuice eller alkoholfritt vin om drycken kommer från druvan. Men det är alltså en fråga som ska lösas på lokal nivå, menar man.
Men Mikael Bedrup tycker att det vore bättre att helt gå över till druvjuice. Nyktra alkoholister ska inte behöva riskera ett återfall och medberoende och deras barn ska kunna känna trygghet i kyrkan, tycker Mikael Bedrup.
– Alkoholen utestänger människor som har eller har haft problem med spriten. Nattvarden är en gemenskaphetens måltid som ska innesluta alla. De som är emot druvjuice har inga spritproblem och förstår inte vad det handlar om, menar han.

Själv har han funderat mycket kring hur kyrkan ska nå nya målgrupper och för honom är det självklart att nå ut till de allra svagaste i samhället.
– Vi får inga fler nyktra alkoholister enbart genom att servera druvjuice men det är ett steg i rätt riktning om alla församlingar gjorde likadant. I dag är det väldigt olika. Om det är viktigt att hålla på traditionerna och göra exakt som på Jesu tid borde också fler gå klädda som man gjorde då, säger Mikael Bedrup.

Senare i veckan kommer nattvardsvinet upp som en fråga under det pågående kyrkomötet. Just nu debatteras motioner och några motioner handlar om tillgängligheten att ta emot nattvarden. Motionärerna önskar att Svenska kyrkan på nationell nivå ska ge direktiv om att nattvardsvinet ska vara alkoholfritt. Men ett sånt beslut kommer inte, uppger ärkebiskop Anders Wejryd.
– Kyrkomötet tycker att det är upp till varje församling. Det finns ingen anledning att centralisera beslut. De rutiner man har i olika församlingar är väl förankrade och jag tycker att vi ska sträva efter en större valfrihet. Det ska vara druvor från vinstocken, det kan vara druvjuice, alkoholfritt eller alkoholhaltigt vin, annars finns inga teologiska hinder för hur nattvardsvinet ska delas ut, säger Anders Wejryd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!