Ny behandlingsstudie om BDD

Tycker du att du är ful? Nu startar en behandlingsstudie i Uppsala som är gratis för dem som lider av BDD. Även de med negativ kroppsuppfattning kan anmäla sig.

25 augusti 2010 10:02

Uppsalastudenterna Iman Alaie och Johan Bjureberg går sista terminen på psykologutbildningen och anser att diagnosen BDD är för lite uppmärksammad, både bland forskare och terapeuter. Mellan en och två procent av befolkning lider av BDD visar de få studier som har gjorts. Lika många kvinnor som män är drabbade.

En orsak till att den är så pass okänd är att symtomen kan tas för fåfänga och kännas skämmig för den som har den.
–  Ofta hänger diagnosen ihop med social fobi och depression och det kan vara lättare att söka vård för de problemen i stället. Då riskerar man inte att uppfattas som ytlig eller utseendefixerad, säger Johan Bjureberg.

Många som har BDD är övertygade att de är fula, eller till och med att de ser fruktansvärda ut.
–  De flesta av oss kan bli missnöjda med sin spegelbild, men vanligtvis går den känslan över när vi inte längre ser spegeln. Medan personer med BDD blir fixerade vid en eller flera detaljer i sitt utseende och kanske fastnar vid spegeln utan att komma iväg till skolan eller jobbet den dagen, säger Johan Bjureberg.
–  De kan också börja med undvikande beteenden som går ut över deras tillvaro, säger Iman Alaie.

Undvikande beteenden kan vara att sminka sig hårt, dölja utseendet, isolera sig eller ställa frågor om hur de ser ut. Beteenden som blir till en ond cirkel.
–  En del av behandlingen är att lära sig att inte söka försäkringar hos andra, säger Iman Alaie.
Att lära sig acceptans är grundprincipen inom behandlingen som studien bygger på. Metoden som används är en nyare form av KBT-terapi, och kallas ACT (Acceptance and commitment therapy). Medan traditionell KBT enkelt uttryckt kan sägas gå ut på förändra dysfunktionella beteenden, tankar och känslor, är ACT-behandling lite annorlunda.

Den går ut på att man får träna upp sin förmåga att acceptera besvärliga tankar och obehagliga känslor för att mer effektivt kunna förändra sina beteenden och att kunna leva det liv som man vill leva.
–  Till viss del handlar det om att skifta fokus. I stället för att fokusera på det som de inte kan kontrollera, får de träna på att fokusera på det som de kan kontrollera. En sådan sak kan vara att ta reda på vad de värdesätter i livet. Är det vänner, relationer eller något fritidsengagemang få de träna på att komma igång med det, säger Ata Ghaderi, docent i psykologi och handledare för studien.

Vanligt är att personer med BDD söker sig till plastikkirurger, men det är sällan en lösning.
– Undersökningar som gjorts visar att flertalet blir missnöjda efter utförda operationer, säger Ata Ghaderi.

FAKTA: Behandlingsstudien

Den som vill delta i behandlingsstudien ska anmäla sig på nätet: negativkroppsuppfattning.se. Anmälningstiden går ut sista augusti.
Därefter kommer ett antal personer att väljas ut att delta i gruppbehandling. Deltagarna träffas sedan en gång i veckan i Uppsala, varje session är två tre timmar. Ingen ersättning utgår men att delta är gratis. Studien passar inte för dem som har ett pågående missbruk, bipolärt syndrom, påträngande suicidtankar, pågående psykos, allvarlig ätstörning eller står under psykofarmakologisk behandling som varat i mindre än två månader på stabil dos.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!