Mindfulness påverkar tankarna om kroppen

Mindfulnessträning kan få oss att påverkas mindre av negativa tankar om vår kropp. Det tror psykologstudenterna Karin Isaksson och John Stistrup.

15 februari 1916 16:18

Under åtta veckor deltar drygt 50 personer i åldern 18–35 år i en internetbaserad mindfulnessträning. De ska träna 20–30 minuter, sex dagar i veckan. Varje vecka får de ett brev om hur tankar, känslor och beteende hänger ihop med kroppsuppfattning och hur de med ökad medvetenhet och närvaro kan få hjälp att förändra sitt sätt att förhålla sig till sin negativa kroppsbild.

– Det är en krävande behandling. Det gäller att ta sig tid och vara motiverad, säger Karin Isaksson som befarar ett visst bortfall under studiens gång.

Hon och John Stistrup går psykologprogrammet i Uppsala och gör detta som examensarbete.

Karin Isaksson jobbar på en ätstörningsenhet inom psykiatrin och är intresserad av kroppsuppfattning. John Stistrup har utövat mindfulness i fyra år efter att själv ha deltagit i en studie. Han märker att han påverkats.

– Jag skulle beskriva mig som lugnare, mer empatisk, mindre stressad, mer effektiv i skolan och mer uppmärksam på vad jag håller på med. Jag har också fått bättre kvalitet i mina relationer, säger han.

Andra mindfulnesstudier har visat positiva effekter på stress, depression och ätstörningar, men så vitt psykologstudenterna vet har ingen studerat om internetbaserad mindfulnessträning kan ha positiv inverkan på kroppsuppfattning.

– Vi tror att den har det. I mindfulness förhåller man sig på ett accepterande och icke dömande sätt till känslor och dömande tankar. Man tränar på att vara i nuet, att låta känslorna finnas där och att se tankar som tankar, inte som sanningar, förklarar John Stistrup.

Vardagsövningar ingår i det internetbaserade programmet. De handlar om att lägga märke till olika upplevelser – ljuden när man diskar, vattnet mot kroppen när man duschar eller att känna och smaka maten i stället för att tänka på jobbet samtidigt som man äter.

– Mentalt befinner vi oss ofta i dåtid eller framtid och då missar vi det liv som pågår just nu, säger John Stistrup.

50 deltagare är en begränsad studie, men förhoppningen är att examensarbetet ska leda till att andra gör större studier, med kontrollgrupper.

Har ni själva negativ kroppsuppfattning?

– Jag har absolut sådana tankar, men de påverkar mig inte särskilt mycket, svarar John Stistrup.

– Det finns alltid saker man inte är nöjd med, men jag har en accepterande syn, svarar Karin Isaksson.

Hon tror att dömande tankar kring sin kropp dyker upp hos alla ibland. Mindfulness handlar om hur man förhåller sig till dem.

Fakta Mindfulness

Mindfulness syftar bland annat till att befria sig från ingrodda tankar och negativa etiketter vi sätter på oss själva. Det ska ge distans till tankar och bedömningar. Metoden är olika meditationsövningar och övningar i medveten närvaro i vardagen.

Mindfulness i forskningen

Mindfulness minskar stress och oro, förbättrar sömnen och ökar förmågan att hantera smärta, enligt olika vetenskapliga studier. Forskning visar också en positiv inverkan på arbetsminnet och förmågan att fokusera. Mindfulnessträning kan även ge ökad självinsikt och känslomässig balans. Metoden används bland annat i behandling av depression, ångest och ätstörningar. Enligt svensk forskning är mindfulness i grupp lika effektivt som individuell KBT (kognitiv beteendeterapi) vid psykisk ohälsa.

Källor: Mindfulnesscenter och Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tina Lövrander