Det tar olika lång tid för ensamstående att få behandling mot ofrivillig barnlöshet. Över landet finns stora regionala skillnader i kötid till reproduktionsbehandlingar. Snabbast vård ges i Region Skåne. Till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är kötiden upp till fyra år.

Till Akademiska sjukhuset i Uppsala är väntan ungefär ett år, uppger Johanna Pettersson, ordförande för Femmis (Föreningen för frivilligt ensamstående föräldrar med donation).

– Uppsala är inte värst i landet. Det är ganska normal kötid. Sjukhusen säger ofta att köerna beror på att det behövs fler donatorer, men jag tror det handlar om resursbrist också.

Artikelbild

| Ett år kan man få vänta på behandling av ofrivillig barnlöshet om man vill ha hjälp på Akademiska sjukhuset.

Läs mer: Att skaffa barn på egen hand

Föreningen Femmis har många medlemmar som drabbats av köerna. Den växande föreningen består av omkring 1 000 ensamstående som önskar barn, har påbörjat behandling för att få barn eller redan fått barn med hjälp av insemination eller provrörsbefruktning.

– Problemen är att det är så långa köer. Många behöver åka till privata kliniker utomlands för att man hinner inte vänta, särkilt om man är lite äldre. Det händer mycket med fertiliteten när tiden går, säger Johanna Pettersson, ordförande för Femmis.

De som gör reproduktionsbehandlingen utomlands får betala själva och kan möta andra svårigheter.

– Ska du göra provrörsbefruktning utomlands behöver du ha tillgång till ultraljud i Sverige och medicinerna får man bekosta själv.

Varför är det så viktigt att ensamstående får hjälp med assisterad befruktning?

– Ofrivillig barnlöshet klassas som psykisk ohälsa, vill man ha barn och inte får det så påverkar det hur man mår. För alla är det inte viktigt att ha en parrelation när man vill ha barn.

Hur ser du på åldersgränserna för assisterad reproduktion?

– Det är klart det ska finnas ramar för vilka som får tillgång till skattefinansierade medel, men sedan tänker jag att det är viktigt att man förnyar de här reglerna när det kommer ny kunskap. Vi blir allt äldre när vi skaffar barn.

Är det inte svårt att vara ensam förälder?

– Nej, man kan göra ett bra föräldraskap på många sätt.

För att få genomgå en assisterad befruktning via landstingen i Sverige krävs först en psykosocial bedömning För ensamstående som väljer att genomgå reproduktionsbehandling för egna pengar via privata klinker utomlands ställs inte samma krav.