Läkare: Ett oetiskt ingrepp

I Uppsala görs inga omskärelser inom landstinget för att det är för dyrt. Föräldrar hänvisas till en privat klinik i Stockholm. Svenska barnläkarföreningen är emot ingreppet av etiska skäl och vill att sedvänjan försvinner.

17 oktober 2012 10:02

Sedan 2001 finns en lag i Sverige som tillåter omskärelse av omyndiga pojkar för att säkerställa att operationen görs på ett professionellt sätt. Den kom till för att skydda pojkar från outbildade omskärare och efter flera uppmärksammade fall där pojkar lidit svåra skador, ibland utan bedövning.

Men landstingen är inte tvingade att utföra omskärelser. I lagtexten finns bara en rekommendation. Bägge föräldrarna ska ha gett sitt samtycke och ingreppet är inte tillåtet om pojken själv säger nej.
16 av 21 landsting erbjuder i dag omskärelse till en kostnad som varierar mellan 0 kronor och 7 000 kronor.
Uppsala läns landsting har däremot valt att hänvisa föräldrar till Läkarhusets barnkirurgi i Stockholm av kostnadsskäl.
– Vi får en del förfrågningar från föräldrar och då kan vi hänvisa dem till en privatklinik. Skälet till det är att vi i första hand tar hand om patienter som är sjuka, säger Arne Stenberg, verksamhetschef på barnkirurgen, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Cirka 3 000 pojkar omskärs årligen i Sverige. Men alla föräldrar vänder sig inte till sjukhusen och godkända privatkliniker. 2007 lät Socialstyrelsen utvärdera lagen om omskärelse och fann då att många omskärelser fortfarande sker i hemmen av privatpersoner och utan smärtlindring, eller utomlands. I anmälningar från barnavårdscentraler vittnar personal om att de tagit hand om pojkar som fått infektioner, blödningar, svårigheter att kissa och förträngningar. Det här har fått Svenska barnläkarföreningen att slå fast att omskärelse måste avskaffas.
– Vi vill att denna sedvänja på sikt försvinner, eftersom det är ett ingrepp som görs utan barnets medgivande. Det kränker barnets integritet och självbestämmande, säger Staffan Jansson, barnläkare och ordförande i föreningens utskott för etik och barnets rättigheter.

I den svenska grundlagen är religionsfriheten garanterad och riksdagens uppfattning är att omskärelse på icke medicinska grunder är förenligt med Barnkonventionen.
Ahmed Brazi, talesperson i Uppsala Moské, anser att det vore olyckligt att förbjuda omskärelse.
– Jag tycker att det är samma sak som om man förbjöd folk att skaffa skägg. De flesta muslimer tycker att man ska omskära sig, annars är man inte muslim. Man kan inte förbjuda folk att gå emot sin religiösa övertygelse, säger Ahmed Brazi.

Förutom de religiösa aspekterna, pekar förespråkarna på att det finns hygieniska fördelar. Forskning har visat på något minskad risk för infektioner och att kvinnor som lever med omskurna män sällan drabbas av livmoderhalscancer. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar manlig omskärelse som en av flera åtgärder mot heterosexuell spridning av HIV. Rekommendationen grundas på studier i delar av Afrika som visar att omskurna män löper hälften så stor risk att smittas. Det finns också studier som visar att en omskuren man löper mindre risk för att bli smittad av andra könssjukdomar.

Fakta

Omskärelse av pojkar innebär att man opererar bort förhuden på penis så att ollonet helt eller delvis blottas. Ett snitt på förhuden kan räcka, men oftast behövs en riktig operation med narkos eller lokalbedövning. När man skär bort förhuden försvinner ungefär tio procent av nerverna i penis samt talgkörtlarna på förhudens insida. Ollonet ligger bart och utsätts för nötning av kalsonger och hud. Huden härdas, blir grövre och en del av känsligheten går förlorad.

Cirka 30 procent av alla män i världen är omskurna av religiösa, kulturella eller hygieniska skäl. Det är en sedvänja som är vanlig i länder i Mellanöstern, Afrika och Asien, Nordamerika och Europa. Judiska pojkar omskärs av en mohel, en utbildad judisk omskärare, när de är åtta dagar gamla, muslimska pojkar vid varierande ålder. På senare år har det blivit vanligare att vuxna män omskär sig för att de anser att de får ett mer estetiskt tilltalande utseende på sin penis.

Påbudet om omskärelse finns i Gamla Testamentet, Mosebokens 17:e kapitel. Där står det att Gud sade till profeten Abraham: "Ni skall låta omskära alla av manligt kön.".

Källa: Nationalencyklopedien, RFSU, Vårdguiden, Gamla Testamentet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hellberg