Kvinnliga våldsbrottslingar får mildare straff

En kvinna som begår våldsbrott betraktas mer som ett offer än en kallblodig våldsverkare. De får också mildare straff än män, trots att de begår samma typ av brott. På juristspråk kallas det kvinnorabatt.

24 maj 2011 10:10

– Det finns en föreställning om att kvinnor inte kan vara lika våldsamma som män. Det märks tydligt i rättsfall där kvinnor gjort sig skyldiga till grova våldsbrott. Kvinnor tenderar att särbehandlas och döms till lindrigare straff, säger journalisten Suzanne Kordon, medförfattare till boken Gärningsmannen är en kvinna.
Generellt sett är det visserligen många fler män än kvinnor som begår våldsbrott. Cirka en av tio mördare är en kvinna. En kvinna som mördar beter sig därför ”fel”, eftersom hon utför en handling som inte anses kvinnlig.
– Det finns många fördomar kring vad kvinnor respektive män är kapabla till. I domar förekommer spekulationer kring varför just en kvinna utfört dödligt våld och rätten väger in känslomässiga värderingar i påföljden, säger Suzanne Kordon.

Kvinnor blir, i motsats till män, betraktade som offer och bedömda utifrån en traditionell syn på vad som är kvinnligt och manligt. Här har debatten kring mäns våld mot kvinnor färgat synen på kvinnliga våldsbrottslingar, menar Suzanne Kordon.
– Kvinnors offerstatus är väldigt stark när det gäller synen på kvinnomisshandel. I och med detta har det blivit väldigt svårt att förstå att även kvinnor kan handla aggressivt och våldsamt. Det har på sätt och vis blivit en oantastlig sanning att kvinnor alltid är offer.

I allmänhetens ögon får en man som misshandlar sin fru vad han förtjänar om kvinnan sticker kniven i honom. Få har svårt att tänka sig att kvinnan gjorde det på grund av aggressivitet och ett uppsåt att döda.
– I påföljden kan därför mångårig misshandel och förnedring vara en förmildrande omständighet som sänker straffet, säger Suzanne Kordon och refererar till ett uppmärksammat rättsfall där kvinnan kallblodigt sköt sin man till döds när han låg och sov.

I forskning visar det sig att kvinnor dömda till mord oftare än män döms till rättspsykiatrisk vård. Det är 1,5 gånger vanligare att kvinnliga mördare döms till vård i stället för fängelse. Kvinnan kan förstås vara psykiskt sjuk på riktigt. Men även här visar forskning att förutfattade meningar spelar in.
För några år sedan kom Riksåklagaren med en rapport som bekräftar att kvinnor behandlas mer förlåtande och att det beror på föreställningar om att kvinnor inte agerar som män. Fenomenet kallas kvinnorabatt.

Och i en magisteruppsats, skriven av Wilhelm Gustav Kyrk, Lunds universitet, visar det sig att åklagare, domare och advokater känner till kvinnorabatten. Men de ser den inte som ett problem. Deras ställningstagande grundar sig bland annat på att kvinnor sällan återfaller i brott och att kvinnors våldshandlingar oftare föregås av pressade situationer. Våldshandlingarna är dessutom ovanliga, enligt statistiken. Och det gör dem lättare att förlåta, menar intervjupersonerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!