Känd barnmorska tar bort rädslan

Barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala var först i Sverige med att bygga upp projektet "Känd barnmorska”. Ett projekt där förlossningsrädda kvinnor får chans att träffa samma barnmorska under hela graviditeten och förlossningen.

15 april 2019 13:45

Barnmorskorna i projektet ser många fördelar.

– När vi träffar blivande mammor under graviditeten som är oroliga eller rädda inför förlossningen är det många som frågar ”kan inte du vara med när jag föder”, berättar barnmorskan och verksamhetschefen Helena Eriksson på barnmorskemottagningen ”Hjärtat” i Uppsala.

Frågan fick barnmorskorna att fundera över om det skulle vara möjligt att låta blivande föräldrar träffa en och samma barnmorska under graviditet, förlossning och eftervård.

– Arbetssättet finns i länder som exempelvis Danmark, Storbritannien och Australien. Så vi besökte Danmark och England för att se hur de jobbade där och utarbetade sen en egen modell, berättar barnmorskan Karin Hellström.

”Känd barnmorska” riktar sig till kvinnor med förlossningsrädsla och har drygt 50 par inskrivna under 2018/19. De fem barnmorskorna i projektet har en 6–veckors jour och arbetar i par, för att kunna hjälpa 4-5 föräldrapar under den tiden. En av barnmorskorna har huvudkontakten, men de blivande föräldrarna får även lära känna den andra barnmorskan som har jour.

– När de blivande föräldrarna känner att förlossningen är på gång, ringer de den barnmorska som har jour och då frigör vi oss från vårt ordinarie schema och åker till förlossningen. De kan också ringa oss redan under latensfasen och få råd och stöd via telefon innan de åker till förlossningen, berättar Anna.

Hur fungerar det schemamässigt?

– Det krävs en del logistik och flexibilitet. Men vi brinner så mycket för det här, så vi har fått det att fungera. Sen bemannar vi redan en tjänst på förlossningen. Ett bra samarbete med ledningen för förlossningen är en förutsättning för att jobbet ska fungera, säger Karin.

I Storbritannien finns möjligheter för mammor att välja att föda både hemma, på sjukhus och på barnmorskeledda enheter.

– När vi besökte England förvånades barnmorskorna över att det inte finns fler valmöjligheter i Sverige i samband med att en kvinna ska föda barn, säger Karin.

– Det blev starkt när de uttryckte att de tycker att man frångår ”human rights", när kvinnorna inte får möjlighet att välja mellan olika vårdformer i samband med födandet, berättar Anna Arwidson.

Just nu utvärderas projektet ”Känd barnmorska” på Mittuniversitetet och de tre barnmorskorna hoppas kunna utöka projektet i framtiden.

– Vi ser många fördelar med arbetssättet. Det är svårbedömt att mäta vad samhället tjänar in på att ett kejsarsnitt eller psykologbesök inte behövdes efteråt, tack vare att mamman kände sig trygg under förlossningen. Men vi kan se att 100 procent av föräldrarna som haft en känd barnmorska hos oss vill ha det igen, säger Helena.

Huvudsyftet med att ha en känd barnmorska är att skapa trygghet för kvinnan och partnern och ge dem en positiv start och en bra upplevelse av förlossningen. Men barnmorskorna Anna Arwidson, Karin Hellström och Helena Eriksson ser även fördelar för sig själva i sin yrkesroll.

– När man vet att man får träffa paren under en längre tid och får chans att bygga upp en långsiktig relation blir det en speciell känsla för en själv. Och när vi kommer till förlossningen blir det också så mycket enklare när vi själva skrivit journalen, berättar Anna.

– Jobbet som barnmorska är ofta ensamt. Men genom att arbeta i par lär vi oss mycket av varandra. Jag skulle säga att det här arbetssättet gör att det känns som man får vara barnmorska fullt ut, säger Karin Hellström.

”Känd barnmorska”

Barnmorskemottagningen Hjärtat i Uppsala var först i Sverige 2016 med att starta pilotprojektet ”känd barnmorska” och har inspirerat till liknande projekt i Sollefteå och Huddinge.

Under 2018/19 deltar drygt 55 par och fem barnmorskor i projektet som finansieras av bidrag från regeringen/SKL.

Riktar sig till förlossningsrädda kvinnor.

En barnmorska är huvudansvarig för förlossningen och en kollega täcker upp.

Kvinnan träffar båda barnmorskorna under graviditeten och ringer sin barnmorska när det är dags att föda.

Samma barnmorska träffar mamman för eftervård.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna-Mikaela Wass