Går det att bli fri från anorexi?

6 maj 2014 09:19

Går det att bli helt frisk från anorexi?

– Ja, det går. Av de som behandlas blir ungefär hälften helt friska. En tredjedel blir bättre men även om de tillfrisknat från anorexi kan de fortsätta ha symtom av någon annan ätstörning, till exempel bulimi. Vi har också en mindre grupp med kronisk anorexi som kan hålla i sig under mycket lång tid eller kanske hela livet. Ätstörningar beskrivs ofta som ett tillstånd som kan förändras över tid även om grundproblemet handlar om ångest förknippat med ätande, vikt och utseende.

Hur blir man frisk?

– För bulimi finns det flera behandlingsformer som rekommenderas, till exempel kognitiv beteendeterapi. För anorexi finns det tyvärr inte lika tydliga rekommendationer och inte lika starkt vetenskapligt stöd för en specifik behandling. Men kognitiv beteendeterapi är den behandling som oftast rekommenderas för vuxna patienter, liksom en familjefokuserad terapi för ungdomar.

Vilken behandling har visat sig fungera?

– Något klart vetenskapligt stöd finns tyvärr inte för någon behandling. Men det är viktigt att få igång regelbundet ätande genom att erbjuda så kallade pedagogiska måltider där patienter får stöd vid måltiden för att få igång ett tillräckligt och regelbundet ätande och sluta med ångeststyrda strategier kring måltider eller undvikande.

Vad kan trigga igång en ätstörning igen?

– På vår enhet upplever vi att stark stress ofta kan trigga igång ätstörningar. Det kan handla om att ställas inför utmaningar man inte är förberedd på som att starta en ny utbildning, där de egna höga prestationskraven leder till ökad ångest och utmattning. Ibland kan även en somatisk sjukdom eller annan situation som på något sätt påverkar just ätande, aptit eller dagsstruktur trigga igång problemen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hellberg