Försäkringskassans byråkrati ruinerar familjen

Hon kämpar för sin 12-åriga dotters välmående och för att hon ska orka gå i skolan. Men samtidigt måste Elin Franzén bråka med Försäkringskassan, som plötsligt halverat hennes ersättning för vård av barn.

25 maj 2019 15:00

Elin Franzén är en beslutsam mamma, van att kämpa för sin dotters rätt. Hon har gått i genom flera duster med skolor och vårdinrättningar för att få till diagnoser och läkarintyg, och de specialresurser hennes dotter behöver för att klara skolgången. Men nu måste hon också kämpa för att få ekonomin att gå ihop.

Elin Franzén är ensamstående och har vabbat med dottern Malou under långa perioder.

Det ger inga stora pengar, under 10 000 kronor i månaden, men Elin Franzén har inte haft något val. Självklart går hennes dotter välmående först. Malou har NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) med inslag av panikångest. Hon vill inte vara hemma själv – och klarar fortfarande inte av att vara i skolan mer än 2,5 timmar per dag.

– Vi har fått ett förhandsbeslut från Försäkringskassan om att jag har rätt att vabba fast barnet fyllt 12 år. Jag har läkarutlåtande från både habiliteringen och BUP (barn- och ungdomspsykiatrin), men så helt plötsligt fick jag ett brev från Försäkringskassan om att jag inte får vabba längre, säger Elin Franzén.

Det blev ett hårt bakslag. Samtidigt som dottern började må bättre så ruinerades familjens ekonomi.

– Jag har fått ta från sparpengar och leva ännu snålare. Jag försöker lösa problemet. I april har jag tagit ut semester, men då har jag ingen semester i sommar i stället.

Sedan slutet av februari har ersättningen som Elin får från Försäkringskassan halverats. I stället har Elin Franzén en hel lunta med dokument från myndigheten. Hon får flera brev från Försäkringskassan i månaden.

Det är ett tiotal handläggare som tittat på Elin Franzén ansökningar om tillfällig föräldrapenning. Med det tycks inte finnas någon kommunikation inom Försäkringskassan.

– När man har någon fråga så hänvisas man till kundtjänst och där får man stå i telefonkö i en timme, för att sedan prata med ytterligare en handläggare som inte är insatt i ärendet.

Samtidigt tycker Elin Franzén synd om handläggarna på Försäkringskassan. Det verkar som om de var för sig tar ställning till varje ansökan om vab, trots att omständigheterna för Elins dotter är samma som i ärendet innan.

– Och så får de mig i telefon som är arg och gapar och skriker, säger Elin Franzén.

Hon tycker att rutinerna och ramarna kring dotterns skolgång fungerar numera, men det finns ingen vårdinrättning eller myndigheten som ser till hela familjesituationen. Elin puttas runt till olika handläggare inom Försäkringskassan, men ingen kan ge henne ett rakt besked om hur mamma Elin ska få sin ekonomi att gå ihop.

– Om jag inte har rätt till tillfällig föräldrapenning, vad ska jag söka i stället då?

Hon skickade tidigare in en ansökan om vårdbidrag, men fick då besked från en handläggare på Försäkringskassan att hon, om ansökan gick i genom, inte längre skulle kunna söka vab. Hon drog tillbaka ansökan tills vidare.

– När man får ekonomiska problem är det risk att man blir utbränd. Men jag är ensamstående förälder och jag måste hålla ihop. Jag kan inte känna efter. Jag måste kötta på.

Hon bloggar under signaturen Funkismamman. Hon vill göra sin situation och röst hörd, också för andra föräldrar som har barn med NPF-problematik och inte får den hjälp de behöver. Alla orkar inte säga ifrån.

– Jag är en fighter, jag kan rådda och vara barsk. Men det är fruktansvärt att man ska behöva det. Jag vill ha min rätt i det här!

Nu håller Elin på med en skriftlig redogörelse till Försäkringskassan för att få omprövning. Det är sista steget före att eventuellt tvingas överklaga Försäkringskassans beslut. Hon har numera en egen handläggarkontakt som hon har direktnummer till, men samtidigt som de kommunicerar kring redogörelsen, får hon ett nytt brev från en annan handläggare.

– Det är förskräckligt och jätterörigt, kommenterar hon Försäkringskassans handläggning.

I två av breven från Försäkringskassan hävdar en handläggare att Malous sjukdom är av beständig karaktär, därmed ska ansökan om tillfällig föräldrapenning avslås. Försäkringskassan skriver ”problematiken är en effekt av barnets grundsjukdom”.

Men Malou är motiverad, kämpar och vill klara en mer omfattande skolgång, menar Elin Franzén.

– Det är något både hon och jag vill. Innan hon kraschade var hon en självständig och positiv person. Det här är inte beständigt. Hon ska hitta tillbaka till sig själv.

Försäkringskassan skriver att eftersom barnet har anpassad skolgång är det skolan som brister i ansvar som inte erbjudit lämplig skolgång. Det blir moment 22 för Elin Franzén. Hennes dotter klarar ju inte att vara i skolan mer än 2,5 timme.

Stefan Forsberg är verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan. Han hävdar att även om ett förhandsbeslut finns om tillfällig föräldrapenning så krävs det en försämring av grundsjukdomen eller ett akut insjuknande i annan sjukdom för att en vårdnadshavare ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning även efter barnet fyllt 12 år.

Om mamman inte har rätt till tillfällig föräldrapenning, men måste vara hemma och vårda sitt barn, vad ska hon leva av?

– Försäkringskassans uppdrag är att besluta om rätten till ersättning i tillfällig föräldrapenning.

Det är kommunen där man bor som har ansvaret för sina medborgare och där finns det flera olika insatser som kan vara aktuella.

Pär Lagerqvist är en av Försäkringskassans enhetschefer inom föräldraförsäkringen.

Varför är så många handläggare inblandade, kan inte bara en fatta beslut om mammans tillfälliga föräldrapenning?

– Vi jobbar inte med att en handläggare följer ett specifikt ärende från start till mål. Behöver du till exempel hämta in kompletteringar så släpper du ärendet så kan någon annan ta upp det. Det är vårt arbetssätt och det har både för- och nackdelar. När det blir så här hade det kanske varit bättre om det var en och samma handläggare.

Jo, för mamman hade det ju det.

– Ja, jo, men det är svårt att veta som handläggare hur ett ärende kommer att gestalta sig framöver. Under resans gång kanske man upptäcker att någon borde följa ärendet till mål. I sådana fall kan våra särskilt sakkunniga, som har en större kunskapsbank och större kunskapsdjup, titta på ärendet.

En sådan kontakt har Elin Franzén nu fått, men samtidigt fortsätter andra handläggare att skicka brev. Och hon tror inte att hon är ensam om att fightas med Försäkringskassan.

– Det här är ett dolt problem. Många är drabbade, men de orkar inte träda fram och prata om det, säger hon.

Fotnot: Malou är ett fingerat namn.

VAB

Försäkringskassan kan betala ut ersättningen tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab) som är äldre än 12 år till exempel om barnet omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Beloppet för tillfällig föräldrapenning baseras på din årsinkomst. Det går att söka tillfällig föräldrapenning för hel-, halv-, fjärdedels- och åttondelsdag.

Vårdbidrag är ett stöd till föräldrar som behöver vårda ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Barnets stödbehov ska ha varat i minst 6 månader. Från i år ersätter omvårdnadsbidraget (för tillsyn och vård) och merkostnadsbidraget (för ökade kostnader till följd av barnets funktionsnedsättning) vårdbidraget. Båda bidragen är på fasta belopp, oavsett din inkomst. Maxbeloppet för omvårdnadsbidraget (helt bidrag) är 9 688 kronor. Merkostnadsbidraget kan inte överstiga 2 713 kronor per månad.

Källa: Försäkringskassan

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Matilda Nilsson