Fler yngre får stroke

Samtidigt som antalet strokefall per år har minskat rejält i Sverige under 2000–talet, har det ökat bland yngre.

20 januari 2018 10:00

– Positivt nog har antalet personer som drabbas av stroke minskat under 2000-talet. Sedan 1994 låg det på runt 30 000 personer per år och nu räknar vi på runt 25 000, säger strokeförbundets ordförande, Kjell Holm.

– Men det negativa är att det blir vanligare bland yngre personer.

Risken för stroke bland kvinnor, mellan 35 och 44 år, har ökat med 21 procent sedan 1995; medan risken för män har ökat med 15 procent. Och det handlar om nästan 400 yngre personer om året som insjuknar, enligt Socialstyrelsen.

Vad beror det på?

– Det vet vi inte exakt. Men av yngre som drabbats var det en tredjedel som hade flera av de kända riskfaktorerna. Så troligt är att allt mer mat och mindre rörelse är orsaker. Det har också kommit ny forskning om att socker och sockerersättningsprodukter kan orsaka stroke. Stress i alla olika former vet man också påverkar. Men en tredjedel hade ingen av de kända riskfaktorerna, säger Kjell Holm.

De kända riskfaktorerna för stroke är:

* Högt blodtryck som både påskyndar åderförkalkningen och skadar hjärnans tunnare blodkärl.

* Hjärtsjukdomar.

* Diabetes.

* Högt kolesterolvärde.

* Rökning.

* Alkohol, både missbruk och överkonsumtion.

* Livsstil, övervikt och bristande kroppslig aktivitet.

* Stress, såväl psykisk som fysisk. Även så kallad positiv stress.

* Ålder, risken för stroke stiger med ökande ålder.

Att stroke går ner i åldrarna har ofta förödande konsekvenserna eftersom de som drabbas är mitt i yrkeslivet och kanske har små barn. Störst risk för stroke har de som inte studerat vidare efter grundskolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Frithiof