"En folkmajoritet är för dödshjälp"

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi och ledamot i Socialstyrelsens etiska råd, vill legalisera dödshjälp i Sverige.

18 januari 2012 10:00

Varför har du tagit ställning för aktiv dödshjälp?
– Mitt intresse väcktes när jag var ung och min pappa dog i en aggressiv levercancer. Han hade svåra plågor och ville ha dödshjälp men läkaren sa nej, för att det stred mot hans yrkesetik. Min pappa fick dö på ett ovärdigt sätt. Samtidigt gjorde jag vapenfri tjänst och fick höra att det var min plikt att döda. Jag fick inte ihop de bägge resonemangen.

Om dödshjälp var lagligt i Sverige, hur många skulle då ta den chansen?
– Uppskattningsvis färre än 1 000 personer om året, vilket kan jämföras med att det dör cirka 100 000 personer om året. Det är alltså en marginell fråga om man ser till antalet personer. Men för den enskilde individen är det en viktig rättighet. Problemet är att dödshjälp är en politisk icke-fråga och många är rädda för en legalisering.

Varför är dödshjälp tabu att prata om?
– Jag tycker själv att det är konstigt eftersom det finns en folkmajoritet för dödshjälp. Läkarna har varit emot men nu börjar en del ändra inställning. Vissa kulturkonservativa grupper och religiösa grupper säger fortfarande nej och handikapprörelsen har på fel grunder oroats. Det är nog så att politiker tänker att de inte har något att vinna i den här frågan.

Ett motargument är att människors förtroende för sjukvården skulle undergrävas. Kan man lita på läkarna?
– Det är farhågor som i alla fall inte har besannats i länder där dödshjälp praktiseras. Jag tycker att man bör titta på hur det fungerar i andra länder och jämföra. Vi kan i alla fall pröva oss fram och undersöka möjligheterna genom en offentlig utredning.

Är det inte ett för stort ansvar för läkare att avsluta liv med dödshjälp?
– I länder där det praktiseras är det en rättighet, inte en skyldighet. Och vi får komma ihåg att redan i dag har läkare stor makt över döendet. De planerar och bestämmer tidpunkten för att avbryta en behandling. Risken i dag är att vi inte vet hur människor dör på sjukhusen, om patienten verkligen fått sin vilja igenom eller om det var läkaren som bestämde.

Vad är en värdig död för en svårt sjuk person?
– Det är ett avslut som man själv har kontroll över. Man ska ha rätt att bestämma när det är nog.

Är det ett tecken på att människan vill ha kontroll över allt i livet, även sin död?
– Ja, det är ingen tillfällighet att vi har den här diskussionen nu. Vi har en inflytelserik generation av 40-talister som en gång i tiden införde fri abort. 40-talisterna och efterföljande generationer är van att ta för sig och bestämma över sitt eget liv på ett helt annat sätt än förr.

Fotnot: Torbjörn Tännsjö kommer till Uppsala och håller ett föredrag i föreningen Humanisterna 26 mars på temat dödshjälp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hellberg