De ska hjälpa unga med Parkinsons

Rehabiliteringsinsatser för unga med Parkinsons sjukdom har tidigare saknats i Uppsala. Men sen i augusti 2018 finns ett nytt rehabiliteringsteam på Akademiska sjukhuset som tar ett helhetsgrepp om denna grupp. Hela livssituationen beaktas och personerna får själva vara med och utforma en rehabiliteringsplan.

21 januari 2019 21:08

I samarbete med Akademiska sjukhusets rehabiliteringsteam som består av läkare, fysioterapeut, kurator, sjuksköterska och arbetsterapeut ska unga personer med Parkinsons sjukdom få hjälp att hitta strategier för att bättre hantera sin vardag.

– Samlade teambaserade rehabiliteringsinsatser för unga med Parkinsons sjukdom har tidigare saknats i Uppsala. Eftersom sjukdomen oftast bryter ut senare i livet har patienterna bara erbjudits rehabilitering inom geriatrik- och minnesmottagningen, berättar Cathrine Göransson som är avdelningschef på Rehabiliteringsmedicinska mottagningen.

Sen i augusti 2018 erbjuds personer diagnostiserade med Parkinson i åldern 18-65 år, en 2-3 månader lång rehabilitering med individuellt stöd från teamet. Patienten skriver tillsammans med teamet en rehabiliteringsplan som man sedan arbetar med under rehabiliteringsperioden.

– Det som är unikt här är att patienten sätter upp egna mål och att vi utgår från dem. Vi rehabiliterar heller inte själva sjukdomen utan jobbar med konsekvenserna av den, berättar Cathrine Göransson.

Alla personer som har kontakt med teamet genomgår olika utredningar och undersökningar för att kartlägga funktionsförmåga, resurser och hinder. Och utifrån personens behov genomförs olika åtgärder. Rehabteamets roll är att stödja och hjälpa personen med Parkinson att se styrkor och begränsningar i sin vardag, för att sen kunna återvinna så mycket funktionsförmåga och psykiskt och fysiskt välbefinnande som möjligt.

– Personer med Parkinson pressar sig ofta alltför hårt utan att det ger ett gott resultat. Där kan vi hitta hjälpmedel och omprioriteringar för att öka livskvaliteten. En duschstol, en rollator eller hjälp från hemtjänsten så att man får ork över till annat kan göra stor skillnad, säger Teodor Selsborg Haapala, arbetsterapeut i teamet.

– Sjukdomen påverkar allt i livet och därför är det extra viktigt att vi i våra olika professioner kan se och hjälpa till med helheten och inte bara träningsdelen till exempel, säger Anna Renberg, fysioterapeut och teamsamordnare.

– När jag och Teodor visar på hjälpmedel som kan underlätta vardagen, kan det sätta igång mycket känslor, och att man då får möjlighet att bolla tankarna med kuratorn är värdefullt, säger Anna.

Anna Högberg, kurator i teamet, säger att synergieffekten är stor när patienterna träffar flera professioner på en gång.

– Det lilla jag ger tillsammans med mina kollegor kan ge så mycket mer än de möten de haft med sjukvården tidigare där de träffat en yrkesgrupp i taget. Sen är det lätt att vi annars inom sjukvården lägger orden i munnen på patienterna. Men här jobbar vi med patienternas egna mål.

– Rehabiliteringsplanen gör det också möjligt att utvärdera den egna progressionen och känna att man kommit framåt, säger Anna Högberg.

Till våren kommer även en Parkinsonskola att anordnas av teamet där personer med Parkinson och deras anhöriga får träffas under sju tillfällen.

– Vi har sett att det finns ett stort behov av att få prata med andra i samma situation. Det är väldigt tufft att leva med en livslång sjukdom samtidigt som man är ung och mitt uppe i livet. Därför erbjuder vi dem som avslutat en individuell rehabiliteringsperiod att gå Parkinsonskolan, säger Anna Renberg.

<p>Rehabiliteringsmedicinska mottagningen Akademiska sjukhuset</p>

• Erbjuder sen augusti 2018 specialiserad rehabilitering för personer i yrkesverksam ålder med Parkinsons sjukdom.

• Har ett team med arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, sjuksköterska, rehabiliteringsläkare, logoped och psykolog.

• Rehabiliteringen som är individuell pågår i 2-3 månader och utgår från patientens egna behov.

• Patienten är själv delaktig i utformningen och gör tillsammans med rehabiliteringsteamet en rehabiliteringsplan med mål för hur vardag, jobb, familj och fritid kan fungera bättre.

• Efter avslutad rehabperiod görs utvärdering och uppföljning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna-Mikaela Wass