Attitydambassadörer i stan

En fjärdedel av svenskar drabbas någon gång under sin livstid av psykisk ohälsa. För att slå hål på myterna om dem kommer ett fyrtiotal nyutbildade attitydambassadörer i Uppsala län att bjuda på sina egna erfarenheter vid olika tillfällen.

28 april 2010 19:45

Att människor går ut offentligt och berättar om sin psykiska sjukdom eller ohälsa har länge varit ganska ovanligt. För den enskilda människan kan vara ett stort steg att ta. Det finns en risk att de blir bedömda utifrån vanföreställningar och fördomar. Något som ytterligare försvårar livet för dem som tampas med sjukdom eller funktionsnedsättning. Då är det lättare att hålla tyst.
- Det handlar om att man är orolig för fördomar och att man ska bli stigmatiserad, säger Thomas Ekstrand när jag träffar honom för intervjun i texten intill.


Han är trygg på sin arbetsplats, där han möter förståelse och har därför valt att bli attitydambassadör. Hade han inte haft stöd hade han inte vågat.
På måndag startar Attityduppdraget sin kampanj på Stora Torget i Uppsala och flera andra platser. Attitydambassadörer kommer att agera levande böcker redo att svara på frågor från allmänheten.
- Det är viktigt att människor får veta att psykisk ohälsa drabbar vanliga människor. Många vet nog inte att en kris i livet kan vara den utlösande faktorn, säger Pia Röjdeby, som sitter med i arbetsgruppen och representerar NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa), ett nätverk av patient- och anhörigföreningar.


Hon betonar att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa annars blir det lätt en ond cirkel. Om de drabbade eller deras anhöriga känner skam vågar de inte tala öppet. Och om ingen berättar växer sig de förutfattade meningarna sig bara starkare.
Psykisk ohälsa är inte ett konstant tillstånd.
- Somliga mår dåligt vissa perioder, medan de mår bra andra. De flesta återhämtar sig från sin sjukdom, det kanske inte alla tror, säger Pia Röjdeby och tillägger att det finns en stor kreativitet som gör många av dem till framgångsrika personer.


I Uppsala län har det inte varit svårt att få ihop frivilliga attitydambassadörer. Många av dem är redan organiserade i olika föreningar.
Hela 40 personer är nu färdigutbildade och ska ge sig ut på olika evenemang i länet. Det kan handla om att föreläsa på ett bibliotek eller att utbilda polis, vårdpersonal och arbetsgivare. Eller om att läsa dikter och visa konst som ger en inblick i psykisk ohälsa.
- Det är ju inte klokt att fortfarande finns det en sådan negativ syn på psykisk ohälsa år 2010 i Sverige, säger Pia Röjdeby.

Fakta Attitydkampanjen

Attitydkampanjen är ett regeringsuppdrag som ska verkställas av Handisam, myndigheten som arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska bli delaktiga och jämställda i samhället, och NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa).
Uppsala har blivit utsett till kampanjlän och fått en miljon kronor som ska användas under två års tid. Mer om kampanjen: www.akademiska.se/ psykiatri.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!