Vem av oss är integrerad?

7 februari 2013 00:30

”Vi ska inte sopa några problem under mattan”, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M). Detta som förklaring till varför Moderaterna nu ska analysera om invandringen ska minskas. Ahlstedt tycker nämligen inte att integrationspolitiken ”fungerar tillräckligt bra”.

Frågan är hur Ahlstedt definierar integration och integrationspolitik. Och hur han tycker att en fungerande integrationspolitik ska se ut. Liksom andra politiker slänger han sig med begreppet, som om alla visste vad det betyder. Så gör även tjänstemän, ledarskribenter, nyhetsjournalister – ja, de flesta.

Det är mycket möjligt att Moderaterna verkligen sopar allehanda problem under mattan. Men knappast har den allmänna debatten på senare år underlåtit att ventilera ”integrationsproblemen”! Men vad är det som avses?

Fredrik Ahlstedt tycker exempelvis att ”integrationspolitiken” ska vara ”generös och human”. Men här måtte han mena invandringspolitiken. Eller flyktingpolitiken. Integrationen är ju något som inkluderar oss alla, det generösa är införstått i själva begreppet.

I UNT:s ledare 5/12 står det att Sverige inte har ett integrationsproblem. Sverige har ett sysselsättningsproblem. Integration kan nämligen definieras både som mål och medel. Många uppfattar mycket riktigt att sysselsättning är en avgörande väg till integration. När forskare larmar om att Sverige är ”sämst på integration” och liknande, så avser de oftast sysselsättningsgraden hos inflyttade. Men även en infödd svensk i utan­förskap och arbetslöshet har med den definitionen ett integrationsproblem.

Ett integrerat samhälle bygger på ömsesidighet, att alla människor går varandra till mötes och anpassar sig till helheten, utan att fördenskull göra avkall på sina egna resurser, viljor, traditioner, identiteter och åsikter. Det är ett komplext samspel som är omöjligt utan generositet, tolerans och humanitet. Ett äktenskap är ett bra exempel: två individer går varandra till mötes för att kunna leva länge i ett både hållbart och frihetligt samspel.

Alltså: integration förutsätter en förening av skilda delar till en större helhet. Vem är då minst integrerad? Förortsbon eller överklass­familjen på gräddhyllan? Det måste inte vara den förra.

När Wikipedia skriver att integration betyder att ”det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär”, spelar man dock på främlingsfientliga strängar. Det är just så det brukar låta hos människor som vill stoppa invandringen, med påståenden som att just de svenska traditionerna får stryka på foten. I forumet Familjeliv.se kontrar dock en kvinna med en bra motfråga: ”Menar du på allvar att du har fått lägga om din livsstil mer än till exempel en afghansk familj som flyttat hit? På riktigt?”

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!