Stupstocken är död

28 maj 2010 00:00

Vad var det jag sa! Där fick ni! Nej, så sade inte socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M) efter Arbetsförmedlingens rapport om de som utförsäkrats från sjukförsäkringen. Men hon tänkte det säkert. Ministern har nog till och från varit orolig för att det ska ha legat något i den massiva kritik hon utsatts för. Hon som ska ha tvingat svårt sjuka att jobba och som fått vara ”stupstockens” ansikte utåt.

Rapporten visar att av de 15 000 personer som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet har nästan 13 000 deltagit i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. Efter avslutat program har 5 000 personer åter ansökt om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Att var tredje är för sjuk för att jobba visar att gruppen långtidssjukskrivna är, och kommer att förbli, en svår uppgift för Arbetsförmedlingen. Många i gruppen har inte haft ett jobb på mycket länge. Siffran är ändå bättre än prognosen från Försäkringskassan, där 38 procent antogs vara för sjuka för att jobba.

Det mest glädjande är att 1 700 personer, mer än var tionde av de utförsäkrade, nu har ett jobb. Svante Borg, försäkringsdirektör på Försäkringskassan, sammanfattar betydelsen av att två tredjedelar av alla utförsäkrade är på väg tillbaka till arbetsmarknaden: ”Siffrorna visar att begreppet stupstock är dött”.

Men stupstocken lever i högsta grad hos Veronica Palm (S), talesperson i socialförsäkringsfrågor och frontfigur i den massiva kampanjen mot de nya reglerna. Hon meddelar att de rödgröna inte ändrar planerna på att avskaffa den bortre gränsen och Arbetsförmedlingens rapport kommenterar hon så här: ”Folk blir inte friskare av att de blir utförsäkrade”.

Jo, Veronica Palm, det är just vad de blir. Att 1 700 fått jobb är i sig en solskenshistoria med människor som ansetts förbrukade, men som nu fått ett värde. Och rapporten visar alltså att det finns 8 000-9 000 till som snart kan gå samma väg: ”Vi möter människor varje dag som inte vill något hellre än att få en möjlighet att komma tillbaka i arbete”, säger Henrietta Stein på Arbetsförmedlingen till TT.

LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist kritiserar regeringen hårt för att ”hundratals fallit ur trygghetssystemen”. De har lämnat Arbetsförmedlingen utan jobb och utan att anmäla sig till Försäkringskassan på nytt.

I vintras var det tiotusentals som skulle drabbas. Nu är det hundratals. Och oppositionen vill ha tillbaka ett system där det kunde finnas hundratusentals sjukskrivna som lämnats i sticket.

Nej, även om det nya systemet inte är perfekt ännu så är stupstocken död och måste begravas. Det inser nog också Veronica Palm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!