Storsjukhusets vård nödvändig för patientsäkerheten

26 februari 2013 15:19

Brev till ledarsidan. I en ledarartikel (21/2) skriver UNT att landstinget borde ”släppa prestigen” och ”lätta på formaliteterna” när det gäller mellanhavandena med företaget Uppsala Cancer Clinic.

Det stämmer att landstinget har tagit ställning för att operationer av bukhinnecancer ska göras i anslutning till ett universitetssjukhus. Där finns det tillgång till den avancerade intensivsjukvård med tillgång till läkarjourer från flera specialiteter som den här typen av avancerade ingrepp kräver. Det är en fråga om patientsäkerhet. Denna uppfattning delas av den oberoende utredning som har gjorts.

Fördelen med att bedriva sådan här verksamhet i anslutning till ett universitetssjukhus är att patienter med bukhinnecancer där kan bedömas av en grupp specialister från olika områden. Kirurger, onkologer, röntgenläkare och patologer kommer tillsammans fram till vad som är den bästa behandlingen för patienten, till exempel kirurgi, cellgifter, strålning eller kombinationer av dessa behandlingar. Detta minskar sårbarheten och ger välgrundade bedömningar.

Landstinget har i grunden en positiv inställning till utveckling av verksamheter och entreprenörskap, men det får aldrig ske på bekostnad av patientsäkerheten. Diskussioner förs med UCC om möjligheten till ett samarbete som utgår från förutsättningen att operationer ska ske vid Akademiska sjukhuset.

Annika Brehmer

hälso- och sjukvårdsdirektör

Lennart Persson

sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!