Skolministern har rätt om religion i skolan

Bra att Socialdemokraterna och Liberalern dra i bromsen.

3 juni 2019 19:03

Ett etableringsstopp för religiösa friskolor ska snabbutredas det kommande halvåret. Regeringen och dess stödpartier tar därmed ett viktigt kliv i rätt riktning.

Liberalerna har även velat hindra befintliga religiösa friskolor att expandera, och Socialdemokraterna gick till val på att helt förbjuda konfessionella skolor. De båda partierna är överens om att man inte vill att skolor med konfessionella inslag ska bli fler ­– också det i linje med Januariavtalet.

I takt med att missförhållanden har uppmärksammats har frågan om religionens gränser i skolan aktualiserats. Nyligen avslöjades det exempelvis att lärare på den kristna friskolan Hällebergsskolan i Ljungskile hade kritiserat homosexualitet och citerat bibeln på lektioner. Skolan hade – trots att det ingår i kursplanen för idrotten – inte heller tillåtit pardans. Man ansåg nämligen att elever ska ”undvika fysisk kontakt innan giftermål”.

Vetenskapsskolan i Göteborg hör till de allra värsta exemplen, sitt namn till trots. Skolan har starka kopplingar till den salafistiska miljön. I ett ägaravtal för skolan stod det att islamisk lag skulle gälla i skolverksamheten. Elever har könsseparerats och det har propagerats för att flickor ska täcka sig.

Självaste vd:n för skolan pekades för ett tag sedan ut som rekryterare till våldsbejakande islamism, han togs nyligen till förvar av Migrationsverket och är ett fall för Säpo. Trots alla varningstecken har denne vd fram tills nu kunnat expandera sitt skolimperium runt om i landet.

Men frågan om religiösa skolor handlar inte bara om skandalskolor eller att det behövs "bättre kontroller". Det handlar heller inte om en specifik religion. Frågan är snarare principiell: vem ska skolan egentligen vara till för, eleverna eller deras religiösa föräldrar?

Skolminister Anna Ekström (S) twittrade föredömligt tydligt: "Svensk skola ska handla om kunskap och bildning – inte religiös fostran. Ingen elev ska nekas undervisning av religiösa skäl eller tvingas delta i konfessionella inslag. Läroplanen är inte förhandlingsbar" (3/6).

I december presenteras förslag på hur ett etableringsstopp ska gå till. Visst finns det svårigheter att titta på. Ett är hur Europakonventionens formuleringar om religionsfrihet ska tolkas. Ett annat att nya skolor som i praktiken drivs för att sprida religion kan välja en formellt neutral profil. Skolinspektionen måste kunna skrapa på ytan om nya regeringar inte bara ska bli ett slag i luften. Men diverse frågetecken till trots gör partier som Socialdemokraterna och Liberalerna helt rätt i att dra i bromsen.

Föräldrar har alla möjligheter att lära sina barn om religiösa traditioner, religion eller andra livsåskådningar – utanför skoltid. Timmarna i skolan är barnens.

Signerat

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!