S-kvinnor: Porr kan liknas vid prostitution

11 september 2019 06:00

Pontus Almquist skriver i sin krönika att ”Folk mår bra av att titta på porr”. Almquist drar även slutsatsen i slutet av sin artikel att ”porr är populärt och inte sällan direkt kvinnoförnedrande även i sin mainstream-variant. Det är inte märkligt att feministiska blickar riktas dit när sexualbrottsligheten ökar”. Detta följt av ”Men i grund och botten bedrivs produktionen under reglerade och ömsesidiga förhållanden, och de flesta konsumenter lider varken av något beroende eller begår några övergrepp”.

Almquist blandar ihop delar av flera politiska frågor och kallar det sedan ”antiporrmoralism” när det egentligen handlar om att kvinnors kroppar inte ska exploateras och att barn inte ska exponeras för porr. För oss S-kvinnor känns det helt rimligt.

Psykologer har visat hur konsumenter avtrubbas och söker mer extrema material. Redan för 15 år sedan visade nära 90 procent av scenerna i de bästsäljande filmerna i USA fysisk aggression. Hur den generation som växer upp i dag, med porr tillgänglig dygnet runt i sina mobiler, påverkas av detta kommer vi inte att få reda på genom att ägna oss åt den låt gå-mentalitet som de enskilda debattörer och tyckare som kallar oss nymoralister tycker att samhället bör inta.

För S-kvinnor handlar detta inte om vad vuxna människor gör hemma på sin fritid. Det handlar om vad barn exponeras för i datorer som är finansierade med offentliga medel, till exempel i skolor och förskolor. Därför bedriver vi frågan om att det ska införas porrfilter på datorer som används av barn. När barn exponeras för samma innehåll som vuxna på det sätt som sociala medier och digitala plattformar erbjuder idag är det mycket problematiskt att det inte finns något som sorterar vad som är lämpligt för barn och inte.

Porrindustrin exploaterar kvinnors kroppar. De personliga förhållandena hos de medverkande kan liknas vid prostitution enligt forskning, och därför är Almquist påstående att ”…i grund och botten bedrivs produktionen under reglerade och ömsesidiga förhållanden, och de flesta konsumenter lider varken av något beroende eller begår några övergrepp.” ett faktafel.

/ Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor

SVAR FRÅN PONTUS ALMQUIST

I texten tar jag upp två studier som pekar i olika riktningar kring porrens nytta kontra skadeverkningar. Jag menar att det är ett svårt uppdrag att bevisa varken det ena eller andra i denna typ av forskning. Den utveckling av färre antal våldtäkter efter porrförbudets slopande i Tjeckoslovakien, som jag tar upp har även sina bevisade motsvarigheter i Danmark, Kina och Japan (Psychology today, 14/1 2016). Men även här kan självklart andra faktorer spela in, vilket jag också påpekar. Det är min fasta övertygelse att den som vill rättfärdiga censur av det ena eller andra slaget faktiskt behöver mer på fötterna än vad som föreligger.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Ohlsson, Potus Almquist