Jag tog avstånd från namninsamlingen

Konstfack avråder starkt från att kritisera enskilda anställda, skriver Maria Lantz.

Replik 30 maj 2022 23:08
Detta är en ledare. UNT:s ledarsida är liberal.

I UNT 22/5 kritiserar Sakine Madon mitt och Konstfacks agerande i samband med debatten om skolans utställningsyta Vita havet. Artikeln bygger på professor Sara Kristofferssons nyligen utkomna bok ”Hela havet stormar”, där hon ger sitt perspektiv på händelseutvecklingen. 

Tyvärr innehåller artikeln ett avgörande faktafel. Madon skriver att ”Konstfacks rektor Maria Lantz markerade inte mot att 44 lärare på skolan mobiliserade till namninsamling mot en enskild kollega. Tvärtom uttryckte hon stöd för dem och avslutade med ett uppmuntrande mejl med hjärt-emoji".

 

Sanningen är att jag mejlade till all personal om saken med bland annat följande formulering: ”Jag vill dock redan nu flagga för att namninsamlingar gentemot en person på en arbetsplats – även om det gäller åsikter som ventilerats i offentligheten – är något jag starkt avråder från. Det är fruktansvärt att bli angripen ensam, oavsett skäl”. Lite senare mejlade jag till både studenter och personal en påminnelse som inleddes med: ”Att kritisera enskilda anställda offentligt är något som Konstfack starkt avråder ifrån.” För att visa mitt stöd för en utsatt medarbetare skickade jag blommor till Kristoffersson.

Att jag också skickade mejl som innehöll en hjärt-emoji till artikelförfattarna innebar inte på något sätt att jag backade från min kritik mot tilltaget att samla namnunderskrifter till offentlig kritik mot en enskild kollega.

”Hela havet stormar” är Sara Kristofferssons berättelse och hon är i sin fulla rätt att göra ett vinklat urval av faktauppgifter. Som journalist och ledarskribent borde dock Sakine Madon kontrollera fakta innan hon dömer.

Maria Lantz, rektor för Konstfack

Svar

Mejlet i fråga, som sändes till dem som alltså ordnade namninsamlingen mot Sara Kristoffersson, har jag förstås tagit del av. I det skrev Lantz att ”Vill ni kan ni vidarebefordra till alla 44” samt ”Hoppas ni känner tillförsikt!” - avrundat med en hjärt-emoji. Vad tror Konstfacks rektor smäller högst – ett pliktskyldigt avståndstagande utåt eller ett uppmuntrande mejl direkt till mobbarna? 

Turerna är detaljerat återgivna i ”Hela havet stormar”. Sara Kristoffersson nämner även blommorna och ”stödet”. Det framträder ett tydligt dubbelspel från Maria Lantz sida.

Sakine Madon, politisk chefredaktör


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa