Replik: Uppsala har inte för många kommunikatörer

24 september 2019 09:36

SakineMadon ställer en rad retoriska frågor kring kommunikationsstaben i Uppsala kommun.

Vårt uppdrag är givetvis mycket bredare och mer komplext än att genomföra ”nöjesevent” för att locka invånare. De som lever, verkar och vistas i Uppsala förväntar sig tillgänglig kommunikation. Genom att informera om händelser, kriser, lagstiftning och valmöjligheter bidrar våra kommunikatörer till demokrati och tillgänglighet för alla. Vi lägger resurser på medborgardialog som skapar delaktighet, inkludering och transparens, men vi jobbar också med att skapa en attraktiv bild av Uppsala för att locka och behålla företag, boende, besökare och medarbetare. Vi arbetar med intern kommunikation, förändringsledning, ger stöd till förvaltningarna i att modernisera och skapa engagemang. Vi ser till att invånare och företag får relevant webbinformation och god digital service som förenklar vardagen. Vi skapar tillgänglighet och dialog via sociala medier. Och, inte minst, vi bistår medier i deras granskande uppdrag.

Kommunikationsstaben i Uppsala kommun har växt, men inte med tio personer som Madon påstår. Fem av dessa tio var redan anställda i kommunen, men tillhör nu organisatoriskt kommunikationsstaben. Övriga fem har rekryterats för att stötta framförallt kommunikationen kring den planerade spårvägen, planerna på en ny utbyggd centralstation samt framväxten av de nya sydöstra stadsdelarna.

De allra flesta av kommunens kommunikatörer arbetar med att stödja olika verksamheter. Utöver dessa har vi kommunikatörer som jobbar med våra 300 webbplatser och säkrar att de är tillgängliga och ger en god service till medborgarna, samt några personer som jobbar med utveckling och samordning.

Är vi för många? Jag tycker inte det. Det beror på vilka ambitioner som finns när det gäller öppenhet, förtroende och attraktivitet.

Marica Nordwall

Kommunikationsdirektör

Uppsala kommun

Svar:

Kommunikationsstaben har det senaste halvåret vuxit från 79 till 89 tjänstemän. Huruvida de kommer från andra kommunala tjänster eller inte gör inte siffran lägre. 89 är 89. Och då är planerade rekryteringar av fler tjänster inte ens inräknade.

Min poäng är att staben växer snabbt, och att lönenivån bland kommunikatörerna är hög (medianlön 40 600 kronor). Som kommun ska man inte konkurrera med privata kommunkationsbyråer och man ska ha respekt för skattemedel. Frågor om varför staben växer, och vilken den kommunala uppgiften på området bör vara, förtjänar bättre svar än att avfärdas som "retoriska".

Kommunen ska ha en hög ambitionsnivå för relevant och tillgänglig information till invånarna. Det är inte synonymt med en svällande kommunikationsstab.

SakineMadon

Politisk chefredaktör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!