Regeringen, ÖB och verkligheten

Många med mig har hävdat att vårt nya försvar blir alldeles för litet för ett land som är 150 mil långt. Med två brigader och tjugofyra artilleripjäser kan armén enbart ta upp försvar i en enda riktning. Vi kommer att tidigt i ett krisläge att tvingas välja om vi skall satsa på Stockholm, Övre Norrland eller Gotland.

11 januari 2013 10:57

Bristen på luftvärn vid flygets baser och inom marinen skapar en stor sårbarhet. Frånsett våra få ubåtar är det tveksamt om marinen ens kan gå till sjöss.

Vår planering framstår som absurd. Putins Ryssland, som för var dag alltmer blir ett envälde av maffiastruktur, har en materielanskaffningsplan vars mål skall vara uppfyllda år 2020. Man kan hoppas att korruptionen kommer att påverka planen negativt. Men det innebär bara att upprustningen tar något längre tid, inte att den blir mindre. Det kan vara realistiskt att anta att den nya ryska krigsmakten är utrustad och hjälpligt utbildad runt år 2025.

Planen rymmer bland mycket annat 600 moderna flygplan, 1000 helikoptrar, landstigningsfartyg för två förstärkta brigader, 8 nya atomubåtar, modernisering av luftlandsättningsförbanden, en ökning av dagens 79 brigader till 125 med moderna stridsfordon, en stark satsning på de kärnvapenförsedda rakettrupperna och en anskaffning av moderna luftvärnsystem. Man talar också om att bygga fyra hangarfartyg, men det är tveksamt om de ryska varven klarar det.

Mot den bakgrunden var det befriande att ÖB i förra veckan för första gången i klartext berättade vad det nya försvaret klarar av. Man kan försvara en plats under kort tid. ÖB angav tiden till en vecka.

Men man förstod också att det var mot en ytterst liten angripare. (Två förstärkta bataljoner är en uppgift som har cirkulerat bland bloggare).

Tråkigt nog strök han delvis flagg under tisdagen i en radiointervju, sannolikt efter hård politisk press. Han sa nu att försvarets planering var rimlig i dagsläget men framhöll att framtiden innehåller osäkerheter som måste beaktas.

Vår planering var rimlig, sa han, därför att många andra stater gjorde samma vägval. Något som ju logiskt sett tvärtom borde vara ett bekymmer för honom.

Han borde i stället ha sagt, att i ljuset av den ryska upprustningen, är det djupt oroande att Tyskland drar ner på försvaret. Östersjön har så liten betydelse för tysk handel och sjöfart att man överger de små Östersjöstaterna och hukar i skydd av Polen.

Han borde ha sagt att USA:s usla ekonomi framtvingar stora försvarsnedskärningar, och att landet är i full färd med att lämna Europa. Han borde slutligen ha sagt att det är den europeiska ekonomiska krisen som mer än något annat styr försvarsnedskärningarna inom EU. Om utvecklingen fortgår kommer varken Nato eller EU att ha resurser eller vilja att komma till vår hjälp.

För övrigt anser jag att Gotland måste försvaras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!