Regeringen måste se företagen

27 september 2010 00:00

Oavsett majoritet och regeringsunderlag för Alliansen finns nu en rad mycket svåra uppgifter som väntar. Det gäller att skapa förutsättningar för jobb och en ny framtidstro efter krisen. Lyckas man kan också Sverigedemokraternas sejour i Sveriges riksdag bli kortvarig.

Regeringen måste arbeta med flera tidshorisonter. På lång sikt är det viktigaste ett välfungerande utbildningssystem, från förskola till spetsforskning, och bra villkor för företagande. Men redan nu finns en generation unga som lämnat skolan under eller i nära anslutning till finanskrisen, som väntar på att få känna sig behövda.

Och de kommer att behövas. Sverige har en ekonomisk position som påminner om den efter andra världskriget. Tillväxt och stabilitet är ord som förknippas med Sverige och som lockar investeringar. Tysklands snabba återhämtning och det faktum att den respekterade Anders Borg fortsätter som finansminister är också faktorer som gynnar Sverige.

I valrörelsens sista skälvande stund väcktes ett hopp. Expressen avslöjade att Fredrik Reinfeldt förberett ett ”jobbpaket på 18 miljarder”, att beslutas direkt efter valet. Sedan visade sig ”avslöjandet” innehålla kända satsningar som sänkt restaurangmoms, lärlingsprovanställningar och lägre arbetsgivaravgift för den som anställer unga. Dessutom nämns satsningar på komvux och utökade resurser till arbetsförmedlingen.

Alliansen är inte alltid väsenskild från den rödgröna oppositionen när det gäller jobbpolitiken. Efter fyra år där jobblinjen framför allt handlat om inkomstskatterna, och om att reformera socialförsäkringarna, borde det nu vara dags att rikta strålkastaren mot jobblinjens själva förutsättning: företagen.

Högst på företagens önskelista står inte lägre skatter. De ligger redan på en genomsnittsnivå för EU. Det är i stället en reformering av lagen om anställningsskydd (las) man vill ha. En större flexibilitet är nödvändig om de många småföretagen ska kunna ta det viktiga steget att bli medelstora. Reformen bör kombineras med en ny hållbar arbetslöshetsförsäkring och bör kunna vara på plats under mandatperioden.

Annars är även företagen mest betjänta av att utbildningssystemet fungerar för kompetensförsörjningen. Tillgången på riskvilligt kapital är ett annan viktig fråga där flera förslag finns. Med exempelvis riskkapitalavdrag, skatteavdrag för forskning och utveckling och ett utökat stöd till företag i tidiga skeden kan man för en förhållandevis billig penning försäkra sig om att urvalet bland det som kan bli framtidens stora företag ökar.

Rent allmänt finns en föreställning om att högteknologiska företag bara ger jobb i Sverige, att de ”enkla jobben” flyttas till Östeuropa eller Asien. Denna farhåga är något överdriven. Framgångsrika företag ger alla typer av jobb, och dessutom jobb i kringliggande branscher. Allt fler upptäcker dessutom nackdelar med att flytta ut produktion.

Indiska Kemwell, till exempel, som köpte Pfizers läkemedelsfabrik i Uppsala 2006, bygger i år ut och fördubblar sin produktionsyta. Det är också viktigt för företagen att finnas nära sina marknader.

I miljöfrågan har den gångna mandatperioden inneburit en inte så fruktbar debatt där regeringen hela tiden anklagas för att göra för lite. Regeringen vill satsa på järnväg, oppositionen vill satsa ”mycket mer”. Och så vidare. En skiljelinje är att Alliansen tror mer på att lyfta fram ny och miljövänlig teknik, medan de rödgröna tror mer på att straffa ut den gamla fossilberoende.

Oppositionen har dock en poäng när man påpekar att Kina och USA nu satsar enorma belopp på gröna investeringar och att Sverige riskerar att bli frånsprunget. Regeringen måste nu öka sin trovärdighet och visa att man verkligen lyfter fram den nya tekniken, inte bara talar om den.

Sverige har världsledande forskning inom vindkraft, vågkraft, solenergi och biogas. Här finns också en gryende företagsamhet där Uppsala är starkt representerat, med företag som Solibro, Vertical Wind och Scandinavian Biogas. Nu måste Alliansregeringen visa handlingskraft, visa att Sverige är ett föredöme. Inte bara som en välskött tillväxtekonomi, utan också som ett land för de nya företagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!