Rättsosäker, rättsosäkrare, rättsosäkrast

Korrupt rättssäkerhet är farligt för hela samhället.

6 maj 2019 15:30

Nyligen kunde vi läsa på UNT Debatt (20/4) att forskare och jurister i Konvertitutredningen sågat Migrationsverkets metod att bedöma graden av ”genuin tro” hos afghaner som konverterat från islam till kristendom i Sverige. Utredningen konstaterade att metoden som används är djupt ovetenskaplig. Migrationsverkets ”husförhör” värderar nämligen den intellektuella kapaciteten hos konvertiterna, som förmågan att resonera teologiskt och att svara på kunskapsfrågor om bibliska händelser.

Med religionsvetenskapliga kriterier är det dock exempelvis dop och religiösa handlingar som avgör graden av tro. Och med dessa kriterier var nästan samtliga som omfattas av Konvertit-utredningen kristna. I praktiken får 68 procent avslag. I snitt, alltså, för de geografiska skillnaderna är stora. Och i Migrationsdomstolen ökar risken för utvisning ju fler Sverigedemokrater som är nämndemän (yrkar på avslag i 93 procent av fallen).

Om detta verkar uppåt väggarna hävdar nu föreningen Humanisterna i en debattartikel i DN (4/5) att det finns en grupp före detta muslimer som behandlas än mer styvmoderligt och slumpartat: ateister. 21-åriga afghanen Emran Mohammedi kom som 16-åring till Sverige 2014. Sedan dess har han lämnat islam och är, bland annat i sin blogg apostat.se, öppet kritisk till sin tidigare religion. Men medan Migrationsverket i beslut, trots allt, slagit fast att det går att få asyl i Sverige om det anses bevisat att man blivit kristen, så finns inget motsvarande prejudikat för ateister. Därför beslutades 2 april att Mohammedi, efter fem år i Sverige, nu ska utvisas – fastän verket ser det som bevisat att han är ateist. Man anser nämligen att han, i ett land med närmast totalt stöd för sharia, inte riskerar förföljelse.

Humanisterna påminner om den unga Farkhunda Malikzada som i Kabul 2015 stenades, kördes över och brändes av en lynchmobb ­– inför passiva poliser. Hon var utan grund anklagad för att ha bränt en koran.

För att ytterligare understryka den svenska rättsosäkerheten citeras Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer, som i en intervju i januari i år hävdade att en person som lämnat islam inte kan utvisas till Afghanistan då ”det finns en stor risk för en sådan person”. Klart som korvspad. Hallå Migrationsverket, har ni hört?

Man undrar. Om perverterad rättssäkerhet är reserverat område för unga, utsatta afghaner så kan den snart drabba fler. Vi har sett ständigt ändrade regler, rättsosäkra åldersbedömningar och en ”gymnasielag”, som kanske räddar en del men blott de starka, de som inte klappat igenom efter övergrepp, flykt, barnäktenskap, ovisshet, kringflackande, uteliggande, droger, godtycklig åldersuppskrivning och kroppsdelsmätning.

Det står klart att många fler borde ha fått stanna.

Signerat

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!