Om myggplågan vid Dalälven

För två somrar sedan upplevde Uppsalaborna under en vecka vad begreppet myggplåga vill säga. Stickmyggan, en aggressiv släkting till den vanliga skogsmyggan, invaderade staden. Samma invasion, av samma myggart, har drabbat trakterna kring nedre Dalälven varje sommar så länge någon kan minnas. Resultatet: barn och vuxna tvingas vara inomhus dygnet runt mitt i sommaren, jordbruk och andra näringar drabbas, allt normalt liv upphör så länge som myggen finns kvar.

10 maj 2011 14:23

Den ovanligt torra våren gör kanske att plågan blir måttlig i år och kanske helt uteblir i Uppsalaområdet. Men några garantier finns inte. Än mindre finns några garantier för att de motåtgärder som de fyra berörda länsstyrelserna tänker använda får någon effekt.

Den effektiva metoden innebär att man använder BTI, ett biologiskt bekämpningsmedel med dokumenterat god effekt från många olika länder och inga kända biverkningar. Men länsstyrelserna vill bara använda BTI som ett komplement till sänkning av vattennivån och andra metoder med mer osäkra effekter. De lokala erfarenheterna tycks dessutom tala för att regnmängden är viktigare än vattenståndet i sig för myggornas kläckningsmöjligheter.

Visst är det ändå ett framsteg att länsstyrelserna gemensamt engagerar sig i frågan. Men vart tog erfarenheterna från tidigare år vägen? Man behöver inte börja om från början varje nytt myggår.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!