När gatan blir din ruin

10 maj 2011 16:47

I vintras exploderade debatten om ”fettskatt”. Skulle den som är överviktig och ”ohälsosam” betala mer i skatt för sin belastning på sjukvården? Självklart inte. Alla kan vi råka ut för sjukdom och olyckor, och hårklyverier om vad som är självförvållat eller ej skulle leda till ett samhälle fyllt av sanktionerad mobbning och Kafka­processer.

Den som aldrig åker buss kräver sällan att bussåkarna ska betala fullt, osubventionerat pris. Och de som aldrig ägt en bil kräver sällan att slippa betala sin andel av vägnätet. Kollektiv­trafik och transporter gagnar hela samhället.

Skatt betalar vi således solidariskt för att kunna upprätthålla ett samhälle med nödvändig infra­struktur. Därför undrar man om ambulanser, brandbilar och skolbussar inte är tänkta att rulla på vägarna i delar av Strängnäs kommun? Här är Kafkaprocessen redan i full gång. Jan-Erik Rehnström övertog sitt föräldrahem för fyra år sedan. Nu har han och Marie-Louise Ramevik fått veta att de, villaägare i lilla Läggesta, ska betala 752 950 kronor till kommunen, för att den vill bredda vägen samt anlägga trottoarer och gatu­belysning. Sammanlagt ska sju fastighetsägare betala nästan två miljoner kronor till kommunen, skriver Dagens Nyheter.

Summan är beräknad utifrån den värdestegring som fastigheterna beräknas få på grund av kommunens upprustning – som blivit nödvändig eftersom Strängnäs kommun vill bygga 300 hus kring Gamla Läggesta: Jackbacken etapp två.

DN frågar kommunen varför villaägarna ska betala för vägupprustningen. Kommunen svarar att ”kostnaderna för gatan inte ska belasta skattekollektivet”, och tillägger att syftet med reglementet egentligen är att förenkla uttaget av gatukostnader t ex i fall där fritidshusområden övergår till åretruntboen­de. Men om enskild väg blir allmän bör den bekostas av det allmänna. Eller ska sopor inte att tömmas där folk bor permanent? Ska barn inte få skolskjuts? Ska hemsjukvården inte komma hem? Finns ”BB på väg” utan väg?

Läggesta kallas pilotfall och öppnar för att landets kommuner kan ta ut ”gatukostnader” av de boende i ett område. Och Sveriges Kommuner och Landsting anser avgifterna ”rimliga”. Man vill jämställa gators underhåll med va-avgifter, och vägavgiften ska betalas av kommunens fastighetsägare – vilket väl i så fall även borde innebära kommunen själv samt bolag och bostadsrättsföreningar. Men, tillägger SKL, som kompensation ska kommunalskatten kunna sänkas. Ett resonemang som inte går ihop, eftersom man samtidigt säger att kommuner som bygger om vägar skulle behöva höja skatten med ”flera kronor för att klara finansieringen”. Summan av skatter och avgifter borde väl ändå bli konstant?

I Läggesta betalar man i dag 31 kronor i kommunalskatt – och någon skattekompensation har paret Ramevik-Rehnström inte inom räckhåll. Dock en räkning på 742 950 kronor. Detta pilotfall har redan kraschat!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!