Varning för tvärsäkra ideologiska "sanningar"

Stämmer det att förortsbor saknar förtroende för polisen?

Polisen har högt förtroende hos allmänheten - även bland förortsbor.

Polisen har högt förtroende hos allmänheten - även bland förortsbor.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT/UNT/Sven-Olof Ahlgren

Ledarkrönika2020-06-10 06:47
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Leder invandring till minskad tillit i samhället? Och har förortsbor lågt förtroende för polisen? Från höger och vänster kommer tvärsäkra svar. Men i stället för att lita på den egna magkänslan – eller ”sanningen” i en politisk filterbubbla - borde fler söka fakta och belägg.

Statsvetarduon Bo Rothstein och Sören Holmberg är aktuell med en ny studie om sambandet mellan invandring och social tillit. De har analyserat data från åren 2002-2018 från våra samtliga 290 kommuner. Underlaget utgörs av statistik från SCB och svar från över 100 000 personer, från mer än tjugo års SOM-undersökningar. Slutsatsen är att nej, invandringen har inte äventyrat den sociala tilliten.

Harvardprofessorn Robert Putnams gamla tes, att etnisk mångfald påverkar tilliten och det ”sociala kapitalet” negativt, verkar alltså stämma dåligt på Sverige. Som Rothstein och Holmberg nämner i den nya forskarantologin från SOM-institutet, där deras studie presenteras, har andelen utlandsfödda ökat från 11 procent till 20 procent på 20 år. Samtidigt har den sociala tilliten legat på stabila nivåer.

Putnams hypotes får stöd i exempelvis den amerikanska forskningen, men den mellanmänskliga tilliten i Sverige visar sig alltså – på det stora hela - inte ha ruckats på.  

Ett annat vanligt förekommande påstående är att förortsbor skulle ha lågt förtroende för svensk polis. När jag nyligen satt i en tv-panel med advokaten Thomas Bodström, tidigare socialdemokratisk justitieminister, hävdade han att det skulle vara så. Men stämmer det att förortsbor saknar förtroende för polisen?  

Statsvetarprofessorn Peter Esaiasson, vid Göteborgs universitet, finner inte stöd för att boende i Göteborgs utsatta områden skulle ha lägre tillit för polis och myndigheter än i övriga Sverige. ”Även Brå finner i sina specialstudier av utsatta områden liknande förtroende för polisen som i resten av landet”, skriver Esaiasson i ”Förorten – ett samhällsvetenskapligt reportage” (Timbro förlag, 2019).

En undersökning från Handelskammaren som kom i fjol, baserad på telefonintervjuer med invånare i utsatta förorter, visade att en klar majoritet av de intervjuade bland annat ville se "fler poliser ute på gator och torg".  

Att det finns förortsbor som ogillar polisen är sant, men de tycks så att säga inte representera ”förorten”.

Det är visserligen inte alltid lätt att mäta tillit. Hur ställs frågorna och vilka utgör urvalet efter eventuellt bortfall? Olika studier kan också peka i olika riktning. Men ta tvärsäkra ”sanningar” i den politiska debatten med en rejäl nypa salt.