V har rätt i att vi är mer än "kunder"

Hamburgare i all ära, men McDonald's lämpar sig inte som vallokal.
Hamburgare i all ära, men McDonald's lämpar sig inte som vallokal.

Kommuner är inte företag som primärt ska ta reda på vad vi efterfrågar.

Ledarkrönika 24 februari 2022 06:16
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vänsterpartiet i Falun har föreslagit att kommunen ska sluta använda ordet "kund" när man kommunicerar med Faluborna. I en diskussion i Sveriges Radio (21/2) argumenterade partiets gruppledare i nämnda kommun, Patrik Liljeglöd, för att kund inte är samma sak som medborgare. Motdebattören, Faluns centerpartistiske kommunalråd Joakim Storck, tyckte att Liljeglöds resonemang var "väldigt vänsterpartistiska". 

Själv är jag skeptisk till ordcensur, jag gillar marknadsekonomi och blir inte ledsen över att bli bemött som kund när jag handlar något. Ändå håller jag med vänsterpartisterna om skillnaden mellan medborgare och kund. Den betyder nämligen något. Det är som medborgare vi exempelvis går in på ett bibliotek, en skolmatsal, ett kommunhus eller en offentlig simhall. 

 

I debatten om könsseparata badtider, där jag har stått på kritikernas sida, har det ibland sagts att könsseparation "efterfrågas" och därför bör införas. Men kommunal verksamhet har inte som primär uppgift att tillgodose "efterfrågan", särskilt inte när denna efterfrågan krockar med likabehandling av kommuninvånarna. 

Många är de lärare som på senare år har vittnat om ett ökat "kundtänk", där föräldrar till elever "efterfrågar" höga betyg eller kräver att läraren ska vara kontaktbar på helger och kvällar. I stället för att ta det egna ansvaret som förälder och medborgare är det bekvämt att kräva det ena och andra av skolan, av "samhället".

Trendkänsliga kommuner glider gärna med och blandar ihop rollerna medborgare och kund. Under tidigare valår har kommuner försökt få upp valdeltagandet bland unga genom samarbeten med hamburgerkedjor. Varför ta så lättvindigt på något så viktigt som att rösta? Att delta i val är inget man som ung väljare ska göra i all hast, med flottiga fingrar efter en McFeast & Co. 

 

För kommuner gäller det att även sluta agera som privata företag. De växande kommunala kommunikationsavdelningarna ett tydligt tecken på att kommuner går vilse. Uppsala har numera omkring 90 kommunikatörer anställda. En del av deras arbete är viktigt, som att ge snabb och lättillgänglig information till invånarna. Men den del som fokuserar på att skapa en "attraktiv bild" av kommunen glider över i pr. Privata företag kan lägga pengar på pr och reklam om de så önskar, med det är en olämplig syssla för en kommun.

Det är lätt att avfärda vänsterpartisterna i Falun som allmänt hatiska mot allt vad företag heter, men här har de en viktig poäng. Kunden är inte alltid rätt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa