Utmärkt att sluta "erbjuda" flicksimning

Alla ska få simma. På idrotten i skolan badar vi tillsammans.
Alla ska få simma. På idrotten i skolan badar vi tillsammans.

Stå fast vid skolplikten och ta dialogen med elever och föräldrar.

Ledarkrönika 29 mars 2020 06:29
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan drygt tre år har utbildningsnämnden i Uppsala finansierat särskild simundervisning för flickor som inte får delta i den ordinarie undervisningen. Simundervisningen har varit en del i nämndens samarbete med Tjejers rätt i samhället (Tris), och den har varit en orsak till Gottsundabadets uppdelade tider.  

Helena Hedman Skoglund, ordförande i utbildningsnämnden (L), berättar att hon i dialog med Tris har kommit fram till att slopa den separata simningen. ”Att fortsätta erbjuda simningen separat motverkar jobbet att få in flickorna i ordinarie undervisning”, säger Hedman Skoglund när vi hörs på telefon.  

Man har förstås velat väl. "Men vi vill att pojkar och flickor ska kunna vistas på samma villkor och på samma arenor", berättar Hedman Skoglund vidare.

 

Separata badtider har ofta motiverats med att det är ett ”måste”, eftersom flickorna annars inte skulle delta. Men simning ingår i grundskolans idrottsundervisning och vi har skolplikt. Jag frågar utbildningsnämndens ordförande om kommunen kommer att kunna stå fast vid skolplikten för dessa flickor.

Hedman Skoglund svarar snabbt: "Jag tänker att vi måste".

I onsdags klubbade utbildningsnämnden igenom en uppdaterad överenskommelse om "idéburet offentligt partnerskap" mellan Tris och Uppsala kommun för 2020-2023, där den separata simundervisningen alltså inte längre finns med. 

Det är utmärkt. Problemet med att könsseparera barn är att det stärker just de hedersnormer man vill bekämpa. Simkunnighet är givetvis viktigt, och den får barnen om skolorna orkar stå fast vid skolplikten. Det ska så att säga vara en självklarhet att elever deltar på sina lektioner. 

 

På Gottsundabadets "tjejmorgon" på söndagar får pojkar över sex år och män - samt manlig personal - inte närvara. I Gottsunda visade det sig även att den öppna förskolan har delat upp mammor och pappor sedan många år tillbaka. 

Även skolor har separerat. Härom året gav Skolinspektionen beskedet att det är okej att dela upp elever i ett ärende om en religiös friskola i Stockholm som könsseparerade barn från sex års ålder. Skolan motiverade det med barnens "muslimska kulturbakgrund".

Till den som menar att könsseparation är en bra lösning blir följdfrågor oundvikliga: Varför i så fall inte dela upp även bibliotek? Bussar? Parker? Och hur kan debattörer och politiker som vanligtvis argumenterar för genuspedagogik köpa konservativa argument om att barn från låga åldrar ska lära sig att hållas åtskilda?

I flera år har jag följt frågan om könsseparata badtider och runt om i landet har det märkligt nog varit rödgrönrosa - uttalat feministiska - partier som varit de starkaste förespråkarna. Liberaler och andra kritiker har i fullmäktigesalar anklagats för både det ena och det andra. Observera dock att det har funnits kloka vänsterfeministiska kritiker, exempelvis inom S-kvinnor. 

 

Det är glädjande och på tiden att det nu tas ett kliv i rätt riktning i Uppsala.

Att könsseparera är att ge upp den jämställdhet som tidigare generationer kämpat för. Att lära barn att de behöver separeras i badsammanhang är inget annat än att sexualisera dem. Det gör det också svårare för föräldrar som vill uppfostra sina barn jämställt att stå emot trycket från släkt och landsmän som invänder mot det. Om skolorna och kommunen "erbjuder" bad för enbart flickor och kvinnor blir det så att säga svårare att stå emot hederskulturen.

Utbildningsnämndens beslut är bara att applådera. Gottsundabadet och andra aktörer som tillämpar onödig könsseparation borde också tänka om.

Ämnen du kan följa