Smalt ekonomipris tillämpas brett

Auktionsdesign kan verka smalt, men påverkar oss mer än vi tror.

Ledarkrönika 13 oktober 2020 16:37
Detta är en ledarkrönika. UNT:s ledarsida är liberal.

“Det här låter kanske som något väldigt smalt”, inledde Tommy Andersson, professor och kommittéledamot, sin föreläsning om 2020 års ekonomipris till Alfred Nobels minne (13/10). Och smalt är det. 

I år gick priset till Paul R. Milgrom och Robert B Wilson, båda vid Stanford-universitetet, för deras forskning om auktionsteori och uppfinningen av nya auktionsformer. Men trots att det låter smalt, är tillämpningen bred. 

Varje gång du söker på internet äger en auktion rum i bakgrunden, som avgör vilken annons som visas på skärmen. Milgroms och Wilsons teorier har använts för att dela ut allt från fiskekvoter till telefonnummer. När EU tog beslut om en marknad för utsläppsrätter 2005, var auktionsmekanismerna mycket viktiga. För att fördela frekvenser för det svenska 5G-nätet kommer Milgroms och Wilsons auktionsmodeller att ha betydelse. 

 

Det var också fördelningen av frekvensband som först gav deras forskning genomslag. Under 1990-talet introducerade Milgrom och Wilson, tillsammans med kollegan Preston McAfee, ett auktionssystem för försäljningen av radiofrekvensband till högstbjudande etermedier och kommunikationsbolag. 

I stället för att dela ut frekvensbanden gratis, började amerikanska myndigheter använda forskarnas auktionsmodell, vilket ledde till att man gick från att få nära noll till 617 miljoner dollar i skatteintäkter när det implementerade 1994.  

Här finns en större lärdom att dra. Auktionsdesign är ett sätt att hantera varor och tjänster som är svåra att föredela på traditionella vis och marknader. Varor och tjänster som inte tillfaller någon naturligt, men för vilka det finns en hög betalningsvilja, måste kunna fördelas på ett sätt som kommer köpare, säljare och skattebetalare till gagn. Den insikten är avgörande om man vill komma till bukt med till exempel klimatförändringarna. 

Att fördela förnybar energi, som till exempel vind eller sol, kommer potentiellt sett att ha ett högt värde, men vara svårt att behandla som vilken marknad som helst. 

 

Men auktions- och marknadsdesign är inte lätt. Alla auktioner har inte samma syften och bör inte utformas likadant. Många auktioner, som till exempel den på Tradera när du säljer gamla märkesmöbler, går ut på att få in så mycket pengar som möjligt. Andra, som EU:s utsläppshandel, har som överordnat syfte att reducera utsläppen. 

En annan viktig insikt från årets pristagare är därför att den som har makt att designa en auktion eller en marknad också har stor makt över utfallet. 

Ämnen du kan följa