Skadligt fokus i tillväxtpolitiken

Tillväxtpolitiken på regional och kommunal nivå är svår att utvärdera och motivera.

Ledarkrönika 18 oktober 2020 18:44
Detta är en ledarkrönika. UNT:s ledarsida är liberal.

Vid en första anblick verkar det förstås positivt att Synsam flyttar sin produktion från Kina till Ockelbo. Det bidrar till den lokala tillväxten och skapar nya arbetstillfällen. Synsam menar att man genom att flytta produktionen till Sverige tar hänsyn till både miljö och sociala förhållanden. Koncernchefen Håkan Lundstedt berättar att man valde att etablera sig i Ockelbo på grund av historiken “kring entreprenörskap, det geografiska läget och klimatet” (P4 Gävleborg 5/10).

Men vad menas egentligen med att Ockelbo har en historik kring entreprenörskap? Nu råkar det vara så att kommunen planerar att betala 125 miljoner kronor för att bygga Synsams fabrik, för att sedan hyra ut den till optikerföretaget – kraftigt subventionerat. En satsning som inte bara snedvrider marknaden, utan även har visat sig vara potentiellt olaglig: “Det där blir ju sammantaget ett stöd till Synsam. Det är inte förenligt med kommunallagen, det är helt enkelt förbjudet”, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet (P4 Gävleborg 8/10).

 

Synsam i Ockelbo må vara ett extremt exempel på när vällovlig lokal tillväxtpolitik har slagit fel. Men även de mer subtila, och inte lika uppenbart snedvridande, sätten att gynna det lokala företagsklimatet skapar problem.

Över hela Sverige driver kommuner och regioner lokal tillväxtpolitik, till exempel genom företags- eller innovationsfrämjande projekt med ack så välmenande syften. Man vill sätta kommunen på kartan genom “sockerbitar” till företag som etablerar sig där (som Business Värmlands chef uttryckte det i Nya Wermlands-Tidningen 18/9-19) eller främja turismen genom att sponsra influencers för att gå på kulturfestivaler, som det kommunalägda bolaget Destination Uppsala gjorde (DN 8/11-18).

 

Varför är denna typen av satsningar ett problem? Ofta rör det sig om relativt lite pengar, och det kan vara svårt att peka på varför varje enskild företeelse skulle utgöra ett problem. I stället är det själva inställningen till lokal tillväxtpolitik som är tveksam.

Välfärdsforskaren Andreas Bergh har vid upprepade tillfällen kritiserat den lokala tillväxtpolitiken som tyvärr alltför ofta innebär att kommuner och regioner gör allt för att locka till sig företag och investerare, på bekostnad av förutsägbarhet, opartiskhet och effektivitet (till exempel i Ekonomisk debatt 7/2019).

Regional tillväxtpolitik är viktigt, och etableringen av företag och framväxten av arbetstillfällen går att påverka. Här är en välfungerande rättsstat och effektiv offentlig förvaltning viktig. Men även till exempel stadsplanering, goda möjligheter till att bygga upp humankapital och att den som flyttar till staden lätt kan få bostad spelar roll.

Det kan påverkas politiskt genom satsningar på skola och en mer välfungerande bostadsmarknad, inte genom företagsfrämjande projekt som beskrivs luddigt och vars effektivitet är svår att utvärdera.

 

De vällovliga innovationssatsningarna är inte harmlösa. Det finns åtskilliga exempel på hur kommuner har börjat tävla med varandra om att skapa de bästa förutsättningarna för enskilda företag snarare än att på lång sikt skapa ett gott företagsklimat. Synsams etablering i Ockelbo måste ses som ett alltför uppenbart exempel på detta.

Dessutom påverkas företagens affärsmodeller. I stället för att konkurrera genom bättre produkter, lockas de att utforma sin verksamhet för att maximera sannolikheten att få tillgång till kommunala eller regionala gräddfiler.

Välbehövliga skattepengar och resurser, såväl som samhällsnyttig innovation, får felriktat fokus.

 

 

Ämnen du kan följa