Låt fastighetsskatten förbli historia

Det finns goda skäl till att fastighetsskatten avskaffades, och de kvarstår än.

Ledarkrönika 14 oktober 2020 16:27
Detta är en ledarkrönika. UNT:s ledarsida är liberal.

Nu höjs de igen, rösterna som kräver en återinförd fastighetsskatt. De senaste i raden att vilja trycka till låg- och medelklassen ordentligt är Omstartskommissionen, ett initiativ från Stockholms handelskammare där man samlat ett antal experter och gett dem uppdraget att komma med förslag om hur Sveriges ekonomi kan kickstartas igen efter coronakrisen. I den slutrapport som publicerades för en tid sedan är återinförd straffbeskattning av den som äger sitt hem ett av förslagen. 

 

Det är som att den debatt som ledde fram till att fastighetsskatten slopades 2008 är helt bortglömd. Som om alla vittnesmål om hur människor med helt vanliga löner tvingades flytta efter att grannarna sålt sina hus dyrt, taxeringsvärdena ökat och med dem fastighetsskatten, helt har försvunnit från det kollektiva minnet. 

Ångesten hos den äldre generationen ute i kustsamhällen när fastigheter som gått i familjen i generationer plötsligt blir jättedyra att leva i efter att högavlönade sommargäster trissat upp värdena. 

Det märkliga i att bestraffa människor för att de sparat ihop till en kontantinsats och kämpar för att betala räntor och amorteringar. Det absurda i att beskatta folk för värden som är helt fiktiva så länge de inte realiseras. Ingen tjänar pengar på att bo. Så länge du inte säljer ditt hem och flyttar ut i skogen är siffrorna bara på låtsas. 

 

Men visst. Fastighetsskatt är enkelt. Människor behöver bo och det är i bostaden de med normala inkomster har låst hela eller stora delar av sitt sparkapital. Ett hus kan man inte flytta utomlands eller gömma. Vanligt folk kan inte komma undan. 

De allra rikaste kommer skattmasen aldrig åt. De placerar pengarna där politikerna inte kan nå dem. Köper konst, guld, stora lantbruksfastigheter och placerar kapital utanför landets gränser. Men låg- och medelklassen kan man alltid vrida om tumskruvarna på ytterligare ett varv. 

 

Skulle Omstartskommissionens förslag på 1 procents fastighetsskatt för småhus och bostadsrätter bli verklighet skulle det innebära en kostnad på 22 800 kronor om året för den som bor i en villa eller lägenhet med ett taxeringsvärde på 2,3 miljoner, vilket är rikssnittet. För människor i storstadsområdena Uppsala, Stockholm, Malmö och Göteborg, där huspriserna ligger högre, skulle smällen bli avsevärt större. 

 

Det finns en logik i att vi betalar skatt på inkomst. Men en bostad genererar ingen inkomst när taxeringsvärden stiger. Det finns en godtycklighet och orättfärdighet i det. Fastighetsskatt skapar otrygghet av stora mått. Den bör därför lämnas på historiens sophög där den hör hemma. 

Ämnen du kan följa