Socialministern borde ta Bolaget i örat

Förslaget om gårdsförsäljning får Systembolaget att åter glömma bort sitt uppdrag.

Det här är Systembolagets uppdrag. Inget annat.

Det här är Systembolagets uppdrag. Inget annat.

Foto: Ari Luostarinen/SvD/TT

Ledarkrönika2024-01-10 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) borde ta Systembolagets ledning i örat – och det per omgående. Egentligen är det något som borde ha skett redan för längesedan. Det statliga bolaget har under lång tid agerat som en oberoende politisk aktör.

Systembolagets uppdrag är att (enligt regeringen.se) ”sälja med ansvar och god service och att informera om alkoholens skadeverkningar. Syftet är att bidra till förbättrad folkhälsa, dels genom att privata vinstintressen med detaljhandel utesluts, dels genom begränsning av tillgängligheten.”

Bolagets roll är inte, och har heller aldrig varit, att agera något slags improviserad lagstiftare. Ändå är det exakt sådan aktivism som man gång på gång ger sig in i.

Nu senast är det förslaget om gårdsförsäljning som påståtts ha fått Systembolaget att agera. Enligt näringsutskottets vice ordförande Elisabeth Thand Ringqvist (C), har Systembolaget i kontakt med mindre bryggerier och vinodlare förklarat att bolagets lokala och småskaliga sortiment (TSLS) kommer att försvinna om gårdsförsäljning blir verklighet.

Detta uppfattas förstås av näringsidkarna som ett direkt hot och ett sätt att få dem att inte argumentera för gårdsförsäljning. TSLS-sortimentet är en mycket viktig inkomstkälla för mindre aktörer och ett sätt för dem att nå konsumenter runt om i landet.

Systembolaget förnekar att man hotat, men förklarar samtidigt att det inte går att svara på hur TSLS-sortimentet skulle kunna påverkas om lagstiftningen förändras. Om man inte ville att de små hantverksbryggerierna skulle känna sig hotade hade man förstås i stället kunnat säga att ”självklart kommer vi att behålla vårt småskaliga sortiment, vårt uppdrag förändras inte om gårdsförsäljning införs”. Men i stället väljer man, igen, att gå utanför sitt uppdrag och försöka påverka politiska processer som dess ägare, staten via regeringen, ansvarar för.

Jag skriver igen, eftersom det inte är första gången. 2020 lyckades Systembolaget stoppa den danska nätvinhandlaren Winefinder från att verka i Sverige, genom en stämning i patent- och marknadsdomstolen (som dömde till Systembolagets fördel). Att det är Sveriges riksdag som beslutar om alkohollagstiftningen och att det inte borde ingå i monopolbolagets uppdrag att processa i domstol för att testa svensk lag, verkade mindre viktigt.

Det lär tyvärr inte vara sista gången som Systembolaget går utanför sitt uppdrag. Särskilt inte som förslaget om gårdsförsäljning ligger på socialdepartementets bord. Just därför borde företagsledningen få en påminnelse om vad den ska syssla med. Och att det är Sveriges riksdag och regeringen som stiftar respektive driver igenom lagar. Inte Systembolaget.