Finns socialliberalismen på börsen?

Ekonomisk ojämlikhet ingen valfråga för L, tyvärr.

En av de främsta faktorerna bakom ökad ojämlikhet har varit kapitalvinster.

En av de främsta faktorerna bakom ökad ojämlikhet har varit kapitalvinster.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Ledarkrönika2022-05-06 06:06
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kan socialdemokratin och liberalismen finna varandra i vår tid? Det är frågan som Liberal Debatt och socialdemokratiska tidskriften Tiden utgår från i ett nytt samarbete. I onsdags lanserades två, av vad som totalt ska bli sex, idépolitiska essäer på temat från båda lägren.

Andreas Johansson Heinö, liberal statsvetare och förläggare på Timbro förlag, var först ut med en intressant text vars tes går emot den allmänna bilden om samarbete över blockgränsen - den att det var i kulturkriget man hittade sina nya allierade och att det var kring den liberala demokratins grundvalar man enades. 

Heinö menar istället att den ideologiska enigheten inte främst återfinns i demokratisynen (då S tenderar att tillåta för stora inskränkningar av individens frihet för att uppnå politiska mål) utan att det är i den ekonomiska ojämlikheten ett gemensamt projekt kan få sin bottenplatta: “Där konservativa tenderar att se ojämlikheten som en naturlig och oundviklig, ibland även önskvärd, konsekvens av människors olika förmågor delar de flesta liberaler och socialister övertygelsen om det orättfärdiga i att vi tilldelas olika lotter i livet.” 

Så ser det alltså ut, i idévärlden. Men hos partierna då?

I dagarna var Liberalerna ute med krav på stora skattelättnader på ISK. Man ska till och med göra det till en prioriterad valfråga om man lyssnar på Mats Persson, partiets ekonomisk-politiska talesperson. Partiet föreslår både att helt skattebefria första 300 000 på ISK, men notera väl, också att sänka skatten på resterande innehav.  Detta i en tid där vi sett att en av de främsta faktorerna bakom ökad ojämlikhet har varit just kapitalvinster.

Enligt en genomgång från SvD tillhör 73 procent av tillgångarna i ISK-systemet den rikaste tiondelen. Den rikaste procenten hade i genomsnitt 12,6 miljoner. Medianen för alla konton var 54 640 kr. Majoriteten av skattelättnaden tillfaller därför en mindre grupp förmögna personer. Det är ett regressivt förslag som kommer att öka ojämlikheten. 

Skolan och integrationen är partiets valprofil. Med det nya fokusområdet är frågan om vi i år också kommer få se valaffischen “Kapitalavkastning ska löna sig!” från Sveriges självutnämnda socialliberala parti. 

I idéernas landskap är det nog inte så svårt för liberalismen och socialdemokratin att hitta varandra, men partierna, de kan behöva en karta.